Uit de benchmark komen wel verschillende verbeterpunten naar voor, die meegenomen worden in de nieuwe beheersovereenkomst en omgezet worden in meetbare doelstellingen, klinkt het. "Als De Lijn een of meer van deze tussentijdse meetbare doelstellingen niet haalt, wordt een financiële sanctie opgelegd." De Lijn geniet zo dus nog tien jaar de facto het monopolie op het bus- en tramvervoer in Vlaanderen, maar een komt wel een tussentijdse evaluatie na vijf jaar. Volgens de mededeling doet de beslissing geen afbreuk aan de mogelijkheid tot een openbare aanbesteding voor een vervoerregio in de tweede helft van de legislatuur. Verschillende media schrijven dat De Lijn niet goed uit de benchmark kwam, De Standaard spreekt van "gematigd negatief". Zo zou de efficiëntie te laag zijn in vergelijking met andere Europese spelers. (Belga)

Uit de benchmark komen wel verschillende verbeterpunten naar voor, die meegenomen worden in de nieuwe beheersovereenkomst en omgezet worden in meetbare doelstellingen, klinkt het. "Als De Lijn een of meer van deze tussentijdse meetbare doelstellingen niet haalt, wordt een financiële sanctie opgelegd." De Lijn geniet zo dus nog tien jaar de facto het monopolie op het bus- en tramvervoer in Vlaanderen, maar een komt wel een tussentijdse evaluatie na vijf jaar. Volgens de mededeling doet de beslissing geen afbreuk aan de mogelijkheid tot een openbare aanbesteding voor een vervoerregio in de tweede helft van de legislatuur. Verschillende media schrijven dat De Lijn niet goed uit de benchmark kwam, De Standaard spreekt van "gematigd negatief". Zo zou de efficiëntie te laag zijn in vergelijking met andere Europese spelers. (Belga)