De Vlaamse regering duidde vrijdag De Lijn aan als "interne operator" voor de komende tien jaar. De Lijn behoudt zo de facto het monopolie op het bus- en tramvervoer in Vlaanderen. De beslissing komt er na een benchmark met de privésector, die verplicht is volgens de Europese regels. Uit de benchmark komen verschillende verbeterpunten naar voor, die meegenomen worden in de nieuwe beheersovereenkomst en omgezet worden in meetbare doelstellingen. De Lijn maakt zaterdagochtend zelf details bekend van die benchmark. Het bedrijf is tevreden dat het rapport positief is over zijn netwerk en de reizigersbezetting. "Met een gemiddelde van 17,5 reizigerskilometer per dienstregelingskilometer laten we de meeste andere bedrijven achter ons", zegt directeur-generaal Roger Kesteloot. Ook op vlak van reizigersinformatie, duurzaamheid en verantwoord ondernemen scoort De Lijn goed. Wat de kostenefficiëntie betreft, krijgt De Lijn een "gematigd negatieve" beoordeling. Op vlak van aanbodskosten (euro per reizigerskilometer) staat De Lijn op de derde plaats van de tien bedrijven in de studie. Het rapport vermeldt dat verder onderzoek op het thema van kostenefficiëntie aangewezen is. Er moet een duidelijke opsplitsing gemaakt worden tussen enerzijds de kosten voor het intern operatorschap (de pure uitvoering van de bus- en tramdiensten) en anderzijds de kosten voor de vervoersautoriteit (bijvoorbeeld mobiliteitsontwikkeling, vervoerregiomanagement). De Lijn engageert zich naar eigen zeggen om in volle transparantie daaraan mee te werken. (Belga)

De Vlaamse regering duidde vrijdag De Lijn aan als "interne operator" voor de komende tien jaar. De Lijn behoudt zo de facto het monopolie op het bus- en tramvervoer in Vlaanderen. De beslissing komt er na een benchmark met de privésector, die verplicht is volgens de Europese regels. Uit de benchmark komen verschillende verbeterpunten naar voor, die meegenomen worden in de nieuwe beheersovereenkomst en omgezet worden in meetbare doelstellingen. De Lijn maakt zaterdagochtend zelf details bekend van die benchmark. Het bedrijf is tevreden dat het rapport positief is over zijn netwerk en de reizigersbezetting. "Met een gemiddelde van 17,5 reizigerskilometer per dienstregelingskilometer laten we de meeste andere bedrijven achter ons", zegt directeur-generaal Roger Kesteloot. Ook op vlak van reizigersinformatie, duurzaamheid en verantwoord ondernemen scoort De Lijn goed. Wat de kostenefficiëntie betreft, krijgt De Lijn een "gematigd negatieve" beoordeling. Op vlak van aanbodskosten (euro per reizigerskilometer) staat De Lijn op de derde plaats van de tien bedrijven in de studie. Het rapport vermeldt dat verder onderzoek op het thema van kostenefficiëntie aangewezen is. Er moet een duidelijke opsplitsing gemaakt worden tussen enerzijds de kosten voor het intern operatorschap (de pure uitvoering van de bus- en tramdiensten) en anderzijds de kosten voor de vervoersautoriteit (bijvoorbeeld mobiliteitsontwikkeling, vervoerregiomanagement). De Lijn engageert zich naar eigen zeggen om in volle transparantie daaraan mee te werken. (Belga)