Uit de cijfers die Vandenbroucke heeft opgevraagd blijkt dat de inning van administratieve boetes de voorbije jaren is toegenomen. In de periode 2012-2014 bleef het geïnde bedrag min of meer stabiel. De bedragen schommelen dan tussen 2,61 miljoen en 2,75 miljoen euro. In 2015 volgde een stijging naar 3,09 miljoen euro en in 2016 was er plots sprake van een piek naar 4,86 miljoen euro. Op twee jaar tijd is het geïnde bedrag dus met 86 procent gestegen. De Lijn schuift zelf twee verklaringen naar voor. Ten eerste staat De Lijn sinds september 2015 zelf in voor de inning van verkeerspv's. Het gaat dan om processen-verbaal voor overtredingen zoals het onrechtmatig gebruik van de busbaan of het parkeren op een halte. In het verleden verbaliseerden de controleurs van De Lijn die inbreuken ook, maar gingen de pv's naar de politierechtbank. Sinds september 2015 staat De Lijn zelf in voor de inning. Voor de laatste vier maanden van 2015 telde De Lijn 3.942 dergelijke verkeerspv's en in 2016 ging het om 7.472 pv's. De Lijn merkt daarbij ook op dat automobilisten en leasingbedrijven ook sneller hun boete betalen dan sommige zwartrijders, wat de geïnde bedragen sneller doet stijgen. Een tweede verklaring is de stijging van het aantal gecontroleerde reizigers. "De voorbije jaren hebben we het aantal gecontroleerde reizigers systematisch verhoogd. Zo hebben we vorig jaar ruim 2,4 miljoen reizigers gecontroleerd, of 15 procent meer dan een jaar eerder. Daardoor werden er 17 procent meer pv's voor zwartrijden uitgeschreven. De voorbije vijf jaar is het aantal gecontroleerde reizigers gestegen met bijna een miljoen (949 405), of 64 procent", klinkt het. (Belga)

Uit de cijfers die Vandenbroucke heeft opgevraagd blijkt dat de inning van administratieve boetes de voorbije jaren is toegenomen. In de periode 2012-2014 bleef het geïnde bedrag min of meer stabiel. De bedragen schommelen dan tussen 2,61 miljoen en 2,75 miljoen euro. In 2015 volgde een stijging naar 3,09 miljoen euro en in 2016 was er plots sprake van een piek naar 4,86 miljoen euro. Op twee jaar tijd is het geïnde bedrag dus met 86 procent gestegen. De Lijn schuift zelf twee verklaringen naar voor. Ten eerste staat De Lijn sinds september 2015 zelf in voor de inning van verkeerspv's. Het gaat dan om processen-verbaal voor overtredingen zoals het onrechtmatig gebruik van de busbaan of het parkeren op een halte. In het verleden verbaliseerden de controleurs van De Lijn die inbreuken ook, maar gingen de pv's naar de politierechtbank. Sinds september 2015 staat De Lijn zelf in voor de inning. Voor de laatste vier maanden van 2015 telde De Lijn 3.942 dergelijke verkeerspv's en in 2016 ging het om 7.472 pv's. De Lijn merkt daarbij ook op dat automobilisten en leasingbedrijven ook sneller hun boete betalen dan sommige zwartrijders, wat de geïnde bedragen sneller doet stijgen. Een tweede verklaring is de stijging van het aantal gecontroleerde reizigers. "De voorbije jaren hebben we het aantal gecontroleerde reizigers systematisch verhoogd. Zo hebben we vorig jaar ruim 2,4 miljoen reizigers gecontroleerd, of 15 procent meer dan een jaar eerder. Daardoor werden er 17 procent meer pv's voor zwartrijden uitgeschreven. De voorbije vijf jaar is het aantal gecontroleerde reizigers gestegen met bijna een miljoen (949 405), of 64 procent", klinkt het. (Belga)