Het voorstel van Vandenbroucke kadert in de Vlaamse Klimaatcommissie die vandaag een eerste keer samenkomt. De commissie gaat uitzoeken welke maatregelen de regering-Bourgeois kan nemen om haar klimaatdoelstellingen te behalen. Een belangrijk discussiepunt wordt de vergroening van het openbaar vervoer. Vandenbroucke pleit ervoor dat de regering het aantal hybride, elektrische en waterstofbussen bij elke nieuwe aankoop opdrijft, om zo tegen 2030 geen enkele bus meer te hebben die op diesel rijdt. "Een ambitieuze, maar haalbare doelstelling. De technologie evolueert razendsnel." Maar De Lijn is het hier niet mee eens. Als er nieuwe bussen worden gekocht met belastinggeld, dan speelt ook de prijs een belangrijke rol, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. "Groene bussen zijn tot de helft duurder. Daarnaast zijn hybride bussen geschikt voor de stad, waar er veel wordt gestart en gestopt, maar daarbuiten zijn ze niet rendabel. En de technologie voor elektrische en waterstofbussen is nog heel jong". Ook Weyts vindt de voorstellen van Vandenbroucke onbetaalbaar. (Belga)

Het voorstel van Vandenbroucke kadert in de Vlaamse Klimaatcommissie die vandaag een eerste keer samenkomt. De commissie gaat uitzoeken welke maatregelen de regering-Bourgeois kan nemen om haar klimaatdoelstellingen te behalen. Een belangrijk discussiepunt wordt de vergroening van het openbaar vervoer. Vandenbroucke pleit ervoor dat de regering het aantal hybride, elektrische en waterstofbussen bij elke nieuwe aankoop opdrijft, om zo tegen 2030 geen enkele bus meer te hebben die op diesel rijdt. "Een ambitieuze, maar haalbare doelstelling. De technologie evolueert razendsnel." Maar De Lijn is het hier niet mee eens. Als er nieuwe bussen worden gekocht met belastinggeld, dan speelt ook de prijs een belangrijke rol, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. "Groene bussen zijn tot de helft duurder. Daarnaast zijn hybride bussen geschikt voor de stad, waar er veel wordt gestart en gestopt, maar daarbuiten zijn ze niet rendabel. En de technologie voor elektrische en waterstofbussen is nog heel jong". Ook Weyts vindt de voorstellen van Vandenbroucke onbetaalbaar. (Belga)