De publicatie van 'De Keizer van Oostende', lees Johan Vande Lanotte, zorgde de afgelopen dagen voor heel wat tumult in journalistieke en ministeriële kringen. Minister Vande Lanotte liet weten 65 'fouten' in het boek te bespeuren. De uitgeverij zal die dinsdag 29 mei één voor één weerleggen, samen met de auteurs van het boek. "Aan de lezers, kiezers, kijkers én VRT-directie om uit te maken waar hier deontologische dan wel feitelijke fouten zijn gemaakt", klinkt het.

Alvast een sneak preview van 5 weerleggingen door uitgeverij Halewyck en de auteurs van het boek Wim Van den Eynde en Luc Pauwels:

1. sponsoring ABX

Vande Lanotte: Volgens de auteurs heb ik gezegd dat ABX iedereen sponsorde en dus ook Oostende moest er bij nemen. Wat ik in feite wou zeggen is dat de NMBS, via verschillende formules, zowat alle clubs sponsorde. Pepinster bijvoorbeeld heette toen GO PASS. Ook anderen werden gesteund. Dus vond ik dat iedereen aan de bak moest komen. Karel Vinck heeft mij als minister van overheidsbedrijven op een vergadering gezegd dat hij die sponsoring in zijn algemeenheid wou afschaffen en ik heb hem gezegd dat ik dat voorstel steunde.

Wederwoord auteurs: 'Wat ik in feite wou zeggen', zo zegt Johan Vande Lanotte en dus geen 'uitschuiver' van ons. De feiten blijven wat ze zijn: Schouppe zegt on the record dat hij Oostende is beginnen te sponsoren omdat hij het fiat moest krijgen van Johan Vande Lanotte als minister van Begroting voor zijn ABX-investeringen. We hebben hier zelfs geen brief van Johan Vande Lanotte voor nodig. De shirtsponsoring van basket Oostende uit die tijd zegt genoeg.

2. Deme

Vande Lanotte: "De baggerwerken voor de uitdieping van de havengeul in Oostende werden onder meer toegekend aan de Deme-groep die ook aan de bouw van de strekdammen deelneemt". De werken worden toegewezen door het Vlaams Gewest.

Wederwoord auteurs: Weer: geen fout. In het boek wordt gewezen op de onmiskenbaar sterke aanwezigheid van de Franse groep Vinci, dochterbedrijf CFE en kleindochter Deme rond Johan Vande Lanotte, zowel in zijn hoedanigheid als privéondernemer, basketvoorzitter, havenvoorzitter, voorzitter van het Kursaal. Dat de uitdieping en de bouw van de strekdammen aan dezelfde groep wordt toegewezen kan gezien worden als invloed van Vande Lanotte op hoger niveau dan het stedelijke. Dat die invloed er wel degelijk is, wordt trouwens bewezen door het verhaal over het Vermo Immo project in Oostende: Johan Vande Lanotte is daar tussenbeide gekomen op regeringsniveau, een verhaal dat hij in zijn 'foutenlijst' niet vermeldt.

3. Datio in Solidum: Stad gaf terrein Media Center in 2010 aan Dexia, in ruil voor het schrappen van 23 miljoen euro aan schulden

Vande Lanotte: Deze bewering is volledig uit de lucht gegrepen. De stad heeft het terrein van het vroegere Media Center vervreemd. In tegenwaarde daarvoor ontvangt de stad een schuldverlaging. Deze schuldverlaging omvat een vast pakket en een variabel pakket. Het vast bedrag is 26 miljoen euro, het variabel gedeelte is het verschil tussen die 26 miljoen en de verkoopsprijs die Deximmo hanteert. Het variabel gedeelte is afhankelijk van het aantal vierkante meter waarvoor finaal een bouwvergunning zal worden aangevraagd. Deximmo ontvangt een commissieloon van 4 procent en mag de gemaakte kosten voor de transactie ook aanbrengen. Wanneer Deximmo de grond finaal voor 40 miljoen zou kunnen verkopen ontvangt de stad dus een schuldverlaging van 40 miljoen verminderd met een commissie van 1,6 miljoen en eventueel gemaakte kosten door Dexia. De overeenkomst hieromtrent werd door de gemeenteraad goedgekeurd en is publiekelijk toegankelijk en dus gemakkelijk op te vragen.

Wederwoord auteurs: De bewering is helemaal niet uit de lucht gegrepen. De Datio in Solutum overeenkomst tussen de stad en Deximmo omvat zeven bladzijden die zeer technisch zijn, maar de essentie ervan is correct weergegeven in het boek: het gaat om het afstaan van stadspatrimonium in ruil voor het schrappen van schulden. Foutje aan onze kant: het gaat inderdaad om 26 miljoen euro in plaats van 23 miljoen. Maar in essentie gaat het hierom: de stad wordt door haar huisbankier gedwongen om een deel van haar stadspatrimonium te verkopen. Dat weerlegt Johan Vande Lanotte niet. Bovendien merkt Bart Bronders in het boek op dat bij deze transactie voorbijgegaan wordt aan het principe van eerlijke mededinging: ook dat spreekt Johan Vande Lanotte niet tegen.

4. Electrawinds: 'Het is heel hard zoeken naar een ander Vlaams privébedrijf dat zo intens directe overheidssteun heeft mogen genieten als Electrawinds'

Vande Lanotte: Vooreerst is het woord overheidssteun niet correct. Het gaat om participaties en achtergestelde leningen. Dit is niet ongebruikelijk. PMV, GIMV en FPIM verlenen vaak participaties en achtergestelde leningen aan bedrijven.

Wederwoord auteurs: Er is wel degelijk sprake van overheidssteun. We verwijzen namelijk ook naar de innovatie-impulsen en steun van het Agentschap Ondernemen voor 5,5 miljoen en nog eens 1 miljoen strategische overheidssteun (dat is de letterlijke bewoording) van de Vlaamse regering. Naast de investeringen van een reeks participatiemaatschappijen die met de overheid gelinkt zijn én van de GIMV, die intussen geprivatiseerd is. Strategische overheidssteun geen overheidssteun noemen is wel wat vergezocht. Weer probeert Johan Vande Lanotte verwarring te zaaien.

5. Offshore: België (dus Johan Vande Lanotte) heeft als eerste de ruimtelijke ordening op zee voor de windmolens uitgevonden

Vande Lanotte: Ik heb gezegd dat België in de EU de eerste waren met een Maritime Spatial Planning en dat werd me ook met zo veel woorden duidelijk gemaakt op een EU studiedag over MSP een kleine twee jaar geleden. Zelfs in de versie van de auteurs waren we de pioniers, want alleen de Britten waren ons één jaar voor. Dat Groot-Brittannië sneller en veel omvattender windmolenparken bouwt, heb ik al vaker, ook op publieke plaatsen gezegd. Het zal de auteurs hopelijk niet ontgaan dat ze ook meer zee hebben dan wij.
Wederwoord auteurs: Als we in de EU de eersten zijn en de Britten zijn ons voor, dan zijn er maar twee conclusies: ofwel zijn we de tweede, ofwel zijn de Britten uit de EU gestapt. We zijn dus de tweede. Toch zei Johan Vande Lanotte in ons opgenomen gesprek herhaaldelijk 'de eerste'. Bij herhaling. Dit is dus een fout van hem.

De 60 overige vermeende 'fouten' worden dinsdag 29 mei toegelicht door de uitgeverij en de onderzoeksjournalisten die het boek 'De Keizer van Oostende' schreven. (INM)

De publicatie van 'De Keizer van Oostende', lees Johan Vande Lanotte, zorgde de afgelopen dagen voor heel wat tumult in journalistieke en ministeriële kringen. Minister Vande Lanotte liet weten 65 'fouten' in het boek te bespeuren. De uitgeverij zal die dinsdag 29 mei één voor één weerleggen, samen met de auteurs van het boek. "Aan de lezers, kiezers, kijkers én VRT-directie om uit te maken waar hier deontologische dan wel feitelijke fouten zijn gemaakt", klinkt het. Alvast een sneak preview van 5 weerleggingen door uitgeverij Halewyck en de auteurs van het boek Wim Van den Eynde en Luc Pauwels: 1. sponsoring ABX Vande Lanotte: Volgens de auteurs heb ik gezegd dat ABX iedereen sponsorde en dus ook Oostende moest er bij nemen. Wat ik in feite wou zeggen is dat de NMBS, via verschillende formules, zowat alle clubs sponsorde. Pepinster bijvoorbeeld heette toen GO PASS. Ook anderen werden gesteund. Dus vond ik dat iedereen aan de bak moest komen. Karel Vinck heeft mij als minister van overheidsbedrijven op een vergadering gezegd dat hij die sponsoring in zijn algemeenheid wou afschaffen en ik heb hem gezegd dat ik dat voorstel steunde. Wederwoord auteurs: 'Wat ik in feite wou zeggen', zo zegt Johan Vande Lanotte en dus geen 'uitschuiver' van ons. De feiten blijven wat ze zijn: Schouppe zegt on the record dat hij Oostende is beginnen te sponsoren omdat hij het fiat moest krijgen van Johan Vande Lanotte als minister van Begroting voor zijn ABX-investeringen. We hebben hier zelfs geen brief van Johan Vande Lanotte voor nodig. De shirtsponsoring van basket Oostende uit die tijd zegt genoeg. 2. DemeVande Lanotte: "De baggerwerken voor de uitdieping van de havengeul in Oostende werden onder meer toegekend aan de Deme-groep die ook aan de bouw van de strekdammen deelneemt". De werken worden toegewezen door het Vlaams Gewest. Wederwoord auteurs: Weer: geen fout. In het boek wordt gewezen op de onmiskenbaar sterke aanwezigheid van de Franse groep Vinci, dochterbedrijf CFE en kleindochter Deme rond Johan Vande Lanotte, zowel in zijn hoedanigheid als privéondernemer, basketvoorzitter, havenvoorzitter, voorzitter van het Kursaal. Dat de uitdieping en de bouw van de strekdammen aan dezelfde groep wordt toegewezen kan gezien worden als invloed van Vande Lanotte op hoger niveau dan het stedelijke. Dat die invloed er wel degelijk is, wordt trouwens bewezen door het verhaal over het Vermo Immo project in Oostende: Johan Vande Lanotte is daar tussenbeide gekomen op regeringsniveau, een verhaal dat hij in zijn 'foutenlijst' niet vermeldt. 3. Datio in Solidum: Stad gaf terrein Media Center in 2010 aan Dexia, in ruil voor het schrappen van 23 miljoen euro aan schulden Vande Lanotte: Deze bewering is volledig uit de lucht gegrepen. De stad heeft het terrein van het vroegere Media Center vervreemd. In tegenwaarde daarvoor ontvangt de stad een schuldverlaging. Deze schuldverlaging omvat een vast pakket en een variabel pakket. Het vast bedrag is 26 miljoen euro, het variabel gedeelte is het verschil tussen die 26 miljoen en de verkoopsprijs die Deximmo hanteert. Het variabel gedeelte is afhankelijk van het aantal vierkante meter waarvoor finaal een bouwvergunning zal worden aangevraagd. Deximmo ontvangt een commissieloon van 4 procent en mag de gemaakte kosten voor de transactie ook aanbrengen. Wanneer Deximmo de grond finaal voor 40 miljoen zou kunnen verkopen ontvangt de stad dus een schuldverlaging van 40 miljoen verminderd met een commissie van 1,6 miljoen en eventueel gemaakte kosten door Dexia. De overeenkomst hieromtrent werd door de gemeenteraad goedgekeurd en is publiekelijk toegankelijk en dus gemakkelijk op te vragen. Wederwoord auteurs: De bewering is helemaal niet uit de lucht gegrepen. De Datio in Solutum overeenkomst tussen de stad en Deximmo omvat zeven bladzijden die zeer technisch zijn, maar de essentie ervan is correct weergegeven in het boek: het gaat om het afstaan van stadspatrimonium in ruil voor het schrappen van schulden. Foutje aan onze kant: het gaat inderdaad om 26 miljoen euro in plaats van 23 miljoen. Maar in essentie gaat het hierom: de stad wordt door haar huisbankier gedwongen om een deel van haar stadspatrimonium te verkopen. Dat weerlegt Johan Vande Lanotte niet. Bovendien merkt Bart Bronders in het boek op dat bij deze transactie voorbijgegaan wordt aan het principe van eerlijke mededinging: ook dat spreekt Johan Vande Lanotte niet tegen. 4. Electrawinds: 'Het is heel hard zoeken naar een ander Vlaams privébedrijf dat zo intens directe overheidssteun heeft mogen genieten als Electrawinds'Vande Lanotte: Vooreerst is het woord overheidssteun niet correct. Het gaat om participaties en achtergestelde leningen. Dit is niet ongebruikelijk. PMV, GIMV en FPIM verlenen vaak participaties en achtergestelde leningen aan bedrijven. Wederwoord auteurs: Er is wel degelijk sprake van overheidssteun. We verwijzen namelijk ook naar de innovatie-impulsen en steun van het Agentschap Ondernemen voor 5,5 miljoen en nog eens 1 miljoen strategische overheidssteun (dat is de letterlijke bewoording) van de Vlaamse regering. Naast de investeringen van een reeks participatiemaatschappijen die met de overheid gelinkt zijn én van de GIMV, die intussen geprivatiseerd is. Strategische overheidssteun geen overheidssteun noemen is wel wat vergezocht. Weer probeert Johan Vande Lanotte verwarring te zaaien. 5. Offshore: België (dus Johan Vande Lanotte) heeft als eerste de ruimtelijke ordening op zee voor de windmolens uitgevonden Vande Lanotte: Ik heb gezegd dat België in de EU de eerste waren met een Maritime Spatial Planning en dat werd me ook met zo veel woorden duidelijk gemaakt op een EU studiedag over MSP een kleine twee jaar geleden. Zelfs in de versie van de auteurs waren we de pioniers, want alleen de Britten waren ons één jaar voor. Dat Groot-Brittannië sneller en veel omvattender windmolenparken bouwt, heb ik al vaker, ook op publieke plaatsen gezegd. Het zal de auteurs hopelijk niet ontgaan dat ze ook meer zee hebben dan wij. Wederwoord auteurs: Als we in de EU de eersten zijn en de Britten zijn ons voor, dan zijn er maar twee conclusies: ofwel zijn we de tweede, ofwel zijn de Britten uit de EU gestapt. We zijn dus de tweede. Toch zei Johan Vande Lanotte in ons opgenomen gesprek herhaaldelijk 'de eerste'. Bij herhaling. Dit is dus een fout van hem. De 60 overige vermeende 'fouten' worden dinsdag 29 mei toegelicht door de uitgeverij en de onderzoeksjournalisten die het boek 'De Keizer van Oostende' schreven. (INM)