Op de vraag of met het goedkeuren van het tweede steunpakket van 130 miljard euro nu een punt is komen te staan achter de Griekse tragedie, antwoordde de minister ontkennend. "Ik heb altijd gezegd dat deze crisis niet op één top of op één avond opgelost kan worden. Maar we hebben belangrijke stappen gezet." De Jager toonde zich tevreden over enkele punten. Hij wees daarbij onder meer naar het permanente toezicht waaronder Athene komt te staan, en de speciale geblokkeerde rekening voor het geld, zodat Griekenland het geleende bedrag uitgeeft aan die dingen waarvoor het is bedoeld. De minister hield tijdens het overleg nadrukkelijk de optie open dat er geen akkoord zou komen. "Het vertrouwen moest goedgemaakt worden", aldus de minister, die sprak van zware onderhandelingen. De Jager erkende dat er veel wordt gevraagd van de Grieken. "Ik realiseer me dat. Maar hoe pijnlijk het ook is, het is in hun belang." (MVL)

Op de vraag of met het goedkeuren van het tweede steunpakket van 130 miljard euro nu een punt is komen te staan achter de Griekse tragedie, antwoordde de minister ontkennend. "Ik heb altijd gezegd dat deze crisis niet op één top of op één avond opgelost kan worden. Maar we hebben belangrijke stappen gezet." De Jager toonde zich tevreden over enkele punten. Hij wees daarbij onder meer naar het permanente toezicht waaronder Athene komt te staan, en de speciale geblokkeerde rekening voor het geld, zodat Griekenland het geleende bedrag uitgeeft aan die dingen waarvoor het is bedoeld. De minister hield tijdens het overleg nadrukkelijk de optie open dat er geen akkoord zou komen. "Het vertrouwen moest goedgemaakt worden", aldus de minister, die sprak van zware onderhandelingen. De Jager erkende dat er veel wordt gevraagd van de Grieken. "Ik realiseer me dat. Maar hoe pijnlijk het ook is, het is in hun belang." (MVL)