"Ik vind dat de BBI in Gent niet meer in staat is om dit dossier goed en objectief te beheren. De gewestelijk directeur is er tot twee keer toe niet in geslaagd om geen lekken te hebben in de pers", zo stelt Dauginet, die dinsdag reeds contact had over de zaak met de administrateur-generaal van de BBI. De krant De Tijd schreef dinsdagochtend dat de fiscus De Gucht en zijn echtgenote een bericht van wijziging van de belastingaangifte stuurde. De BBI van Gent zou aanwijzingen van "fraude" hebben teruggevonden. Het zou gaan om een meerwaarde van circa 1,2 miljoen euro bij een verkoop van aandelen die het koppel volgens de fiscus had moeten aangeven. In een persmededeling wijst Dauginet erop dat "ambtenaren hun beroepsgeheim hebben geschonden in een poging om de heer De Gucht te beschadigen". "Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de gewestelijk directeur van de BBI in Gent zich uit deze zaak ZOU teruggetrokken hebben omdat hij in een rioolblad de heer De Gucht gekapitteld had als "cordon bleu" voorzitter", vervolgt de mededeling. Dauginet betwist ook de stelling van de fiscus. Zo valt de vermelding van "fraude" volgens hem toe te schrijven aan het feit dat de verjaringstermijn van fraude zeven jaar is. De fiscus situeert de meerwaarde in 2005. "Deze aandelen werden verworven tegen betaling van de juiste prijs. In 2001 werden deze aandelen gerealiseerd door een overeenkomst waarin een vaste prijs werd geboden, te betalen in 2004. Uiteindelijk werd de prijs betaald in 2005 inbegrepen nalatigheidsinteresten", stelt de advocaat. Dauginet is het ook over de grond van de zaak oneens met de fiscus. Hij wijst erop dat de betrokken meerwaarde in werkelijkheid niet belastbaar is. Volgens de advocaat "gaat het hier overduidelijk over een daad van gewoon beheer van privaat vermogen". (OSN)

"Ik vind dat de BBI in Gent niet meer in staat is om dit dossier goed en objectief te beheren. De gewestelijk directeur is er tot twee keer toe niet in geslaagd om geen lekken te hebben in de pers", zo stelt Dauginet, die dinsdag reeds contact had over de zaak met de administrateur-generaal van de BBI. De krant De Tijd schreef dinsdagochtend dat de fiscus De Gucht en zijn echtgenote een bericht van wijziging van de belastingaangifte stuurde. De BBI van Gent zou aanwijzingen van "fraude" hebben teruggevonden. Het zou gaan om een meerwaarde van circa 1,2 miljoen euro bij een verkoop van aandelen die het koppel volgens de fiscus had moeten aangeven. In een persmededeling wijst Dauginet erop dat "ambtenaren hun beroepsgeheim hebben geschonden in een poging om de heer De Gucht te beschadigen". "Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de gewestelijk directeur van de BBI in Gent zich uit deze zaak ZOU teruggetrokken hebben omdat hij in een rioolblad de heer De Gucht gekapitteld had als "cordon bleu" voorzitter", vervolgt de mededeling. Dauginet betwist ook de stelling van de fiscus. Zo valt de vermelding van "fraude" volgens hem toe te schrijven aan het feit dat de verjaringstermijn van fraude zeven jaar is. De fiscus situeert de meerwaarde in 2005. "Deze aandelen werden verworven tegen betaling van de juiste prijs. In 2001 werden deze aandelen gerealiseerd door een overeenkomst waarin een vaste prijs werd geboden, te betalen in 2004. Uiteindelijk werd de prijs betaald in 2005 inbegrepen nalatigheidsinteresten", stelt de advocaat. Dauginet is het ook over de grond van de zaak oneens met de fiscus. Hij wijst erop dat de betrokken meerwaarde in werkelijkheid niet belastbaar is. Volgens de advocaat "gaat het hier overduidelijk over een daad van gewoon beheer van privaat vermogen". (OSN)