Wie vaststelt dat zijn of haar grond een risicogrond is, kan een bodemonderzoek aanvragen bij Ovam. "Wie zelf niet verantwoordelijk is voor die historische vervuiling, hoeft voor dat onderzoek en de eventuele sanering niets te betalen", zegt Ovam-woordvoerder Jan Verheyen. Voor Ovam is deze kwestie "van groot maatschappelijk belang". Bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) wijst op het "rijke industrieel verleden" in Vlaanderen, maar met de verontreiniging van de gronden heeft dat verleden ook een keerzijde. In heel Vlaanderen gaat het om 85.000 gronden die een verhoogd risico op vervuiling hebben. Daarvan is de helft, 41.000, nooit onderzocht. Het gaat dan om plaatsen waar bijvoorbeeld een garage, tankstation of wasserij heeft gestaan. Ovam wil nu een versnelling hoger schakelen, want tegen 2028 moeten alle risicogronden onderzocht zijn, zodat tegen 2036 de sanering van de historisch verontreinigde gronden minstens opgestart is. Ovam wijst erop dat eigenaars er belang bij hebben snel in actie te komen. "Je kunt er maar beter op tijd mee beginnen, want vroeg of laat is het onderzoek verplicht", zegt Verheyen. "Langer wachten kan de verontreiniging verergeren, en het prijskaartje hoger doen oplopen. En wie zijn grond wil verkopen, heeft sowieso een bodemattest nodig." Op de site kunnen eigenaars meteen zien of hun grond al dan niet risicogrond is. Als dat het geval is, geeft Ovam stap voor stap aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. Niet elke risicogrond is ook verontreinigde grond. In 15 procent van de al onderzochte gevallen was dat zo. Voor particulieren zullen de kosten van onderzoek en sanering in veel gevallen door Ovam betaald worden. Voor bedrijven gelden andere regels. Meer dan twee derden van de Vlaamse gemeente is nog niet terug te vinden op de Ovam-site. De databank wordt stap voor stap aangevuld, en Verheyen verwacht dat tegen midden volgend jaar zo goed als alle steden en gemeenten op de site terug te vinden zijn. (Belga)

Wie vaststelt dat zijn of haar grond een risicogrond is, kan een bodemonderzoek aanvragen bij Ovam. "Wie zelf niet verantwoordelijk is voor die historische vervuiling, hoeft voor dat onderzoek en de eventuele sanering niets te betalen", zegt Ovam-woordvoerder Jan Verheyen. Voor Ovam is deze kwestie "van groot maatschappelijk belang". Bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) wijst op het "rijke industrieel verleden" in Vlaanderen, maar met de verontreiniging van de gronden heeft dat verleden ook een keerzijde. In heel Vlaanderen gaat het om 85.000 gronden die een verhoogd risico op vervuiling hebben. Daarvan is de helft, 41.000, nooit onderzocht. Het gaat dan om plaatsen waar bijvoorbeeld een garage, tankstation of wasserij heeft gestaan. Ovam wil nu een versnelling hoger schakelen, want tegen 2028 moeten alle risicogronden onderzocht zijn, zodat tegen 2036 de sanering van de historisch verontreinigde gronden minstens opgestart is. Ovam wijst erop dat eigenaars er belang bij hebben snel in actie te komen. "Je kunt er maar beter op tijd mee beginnen, want vroeg of laat is het onderzoek verplicht", zegt Verheyen. "Langer wachten kan de verontreiniging verergeren, en het prijskaartje hoger doen oplopen. En wie zijn grond wil verkopen, heeft sowieso een bodemattest nodig." Op de site kunnen eigenaars meteen zien of hun grond al dan niet risicogrond is. Als dat het geval is, geeft Ovam stap voor stap aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. Niet elke risicogrond is ook verontreinigde grond. In 15 procent van de al onderzochte gevallen was dat zo. Voor particulieren zullen de kosten van onderzoek en sanering in veel gevallen door Ovam betaald worden. Voor bedrijven gelden andere regels. Meer dan twee derden van de Vlaamse gemeente is nog niet terug te vinden op de Ovam-site. De databank wordt stap voor stap aangevuld, en Verheyen verwacht dat tegen midden volgend jaar zo goed als alle steden en gemeenten op de site terug te vinden zijn. (Belga)