De bevraging wijst uit dat werkplekken beter beschermd zijn dan vroeger en dat de bevraagden meestal ook zelf graag terug ter plaatse gaan werken. "We mogen echter niet vergeten dat de werkplek een belangrijke schakel is in het overdragen van infecties", stellen de onderzoekers. "Dat blijkt ook uit de cijfers: ruwweg 40 procent van de tijdens de zomer positief geteste deelnemers denkt op het werk besmet te zijn geraakt met COVID-19." Een positieve evolutie lijkt wel te zijn dat opnieuw meer mensen (80 procent nu) ervoor kiezen geen hand of zoen meer te geven aan niet-huisgenoten, zoals ook wordt voorgeschreven. Het aantal contacten dat volwassenen hebben, vertoont een dalende trend doorheen de tijd, vooral wat betreft de groep 18- tot 35-jarigen. Bij kinderen en jongeren was er wel een stijging tegenover twee weken geleden, maar dat kan te verklaren zijn doordat de jongsten niet gebonden zijn aan de bubbelregel van vijf. De bevraagden die positief testten op het coronavirus en vervolgens gecontacteerd werden door een contact tracer, moesten daar al minder lang op wachten. 70 procent van de bevraagden blijkt wel voorstander te zijn van een app om de contactopsporing nog efficiënter te laten verlopen. (Belga)

De bevraging wijst uit dat werkplekken beter beschermd zijn dan vroeger en dat de bevraagden meestal ook zelf graag terug ter plaatse gaan werken. "We mogen echter niet vergeten dat de werkplek een belangrijke schakel is in het overdragen van infecties", stellen de onderzoekers. "Dat blijkt ook uit de cijfers: ruwweg 40 procent van de tijdens de zomer positief geteste deelnemers denkt op het werk besmet te zijn geraakt met COVID-19." Een positieve evolutie lijkt wel te zijn dat opnieuw meer mensen (80 procent nu) ervoor kiezen geen hand of zoen meer te geven aan niet-huisgenoten, zoals ook wordt voorgeschreven. Het aantal contacten dat volwassenen hebben, vertoont een dalende trend doorheen de tijd, vooral wat betreft de groep 18- tot 35-jarigen. Bij kinderen en jongeren was er wel een stijging tegenover twee weken geleden, maar dat kan te verklaren zijn doordat de jongsten niet gebonden zijn aan de bubbelregel van vijf. De bevraagden die positief testten op het coronavirus en vervolgens gecontacteerd werden door een contact tracer, moesten daar al minder lang op wachten. 70 procent van de bevraagden blijkt wel voorstander te zijn van een app om de contactopsporing nog efficiënter te laten verlopen. (Belga)