"Hij had een ernstige geestesstoornis op het moment van de feiten, maar was niet krankzinnig", zei psychiater Dirk Steemans. "Hij was in staat om zijn daden te controleren. Hij wist wat hij deed en wat hij wou. Hij blijft ook een gevaar voor de maatschappij en voor zichzelf vanuit zijn profiel van serie- en massamoordenaar." De gerechtspsychiaters zeggen dat De Gelder wist wat hij deed - wat iets zegt over zijn oordeelvermogen - omdat uit de observaties bleek dat er geen verband was tussen De Gelders schizotypische persoonlijkheidsstoornis en zijn daden. "We zagen geen wanen en bewijzen van bevelende stemmen. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat hij heel planmatig handelde." De beschuldigde wist ook wat hij wilde - wat dan weer over zijn wilsbekwaamheid gaat - omdat "de moordplannen vanuit hemzelf kwamen". "Ze werden niet opgedrongen door stemmen of een hogere macht." Volgens het college had De Gelder de keuzevrijheid om te stoppen met moorden. Steemans haalde daarbij een uitspraak aan van De Gelder over de moord op Elza Van Raemdonck in Vrasene. "Ik was in strijd met mezelf. Het was logisch aan één kant, maar aan de andere kant wist ik dat het niet kon." (MVL)

"Hij had een ernstige geestesstoornis op het moment van de feiten, maar was niet krankzinnig", zei psychiater Dirk Steemans. "Hij was in staat om zijn daden te controleren. Hij wist wat hij deed en wat hij wou. Hij blijft ook een gevaar voor de maatschappij en voor zichzelf vanuit zijn profiel van serie- en massamoordenaar." De gerechtspsychiaters zeggen dat De Gelder wist wat hij deed - wat iets zegt over zijn oordeelvermogen - omdat uit de observaties bleek dat er geen verband was tussen De Gelders schizotypische persoonlijkheidsstoornis en zijn daden. "We zagen geen wanen en bewijzen van bevelende stemmen. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat hij heel planmatig handelde." De beschuldigde wist ook wat hij wilde - wat dan weer over zijn wilsbekwaamheid gaat - omdat "de moordplannen vanuit hemzelf kwamen". "Ze werden niet opgedrongen door stemmen of een hogere macht." Volgens het college had De Gelder de keuzevrijheid om te stoppen met moorden. Steemans haalde daarbij een uitspraak aan van De Gelder over de moord op Elza Van Raemdonck in Vrasene. "Ik was in strijd met mezelf. Het was logisch aan één kant, maar aan de andere kant wist ik dat het niet kon." (MVL)