De verdediging blijft ervan overtuigd dat Kim De Gelder ontoerekeningsvatbaar is en geïnterneerd moet worden.

De verdediging van Kim De Gelder heeft in zijn verzoekschrift aan de onderzoeksrechter de aanstelling van een nieuw psychiatrisch college gevraagd. Dat bevestigt advocaat Jaak Haentjens na afloop van de zitting van de raadkamer.

"Ik wil de hiaten in het psychiatrisch onderzoek opvullen", zegt Haentjens. "Ik blijf ervan overtuigd dat Kim De Gelder ontoerekeningsvatbaar is en met mijn verzoekschrift neem ik gewoon mijn verantwoordelijkheid op. Mijn cliënt krijgt al twee jaar antipsychotica en antidepressiva in de gevangenis. Als hij ze niet wil nemen dan worden ze intramusculair toegediend. De gerechtspsychiaters schrijven daar weinig of niets over in hun verslag. Het is toch duidelijk dat hij een ziektebeeld heeft, anders zou hij die medicatie toch niet krijgen. Ik vraag ook een nieuwe expert die het medicatiegebruik in relatie tot zijn pathologie onderzoekt."

Vertragen

De verdediging betwist dat het verzoekschrift een poging is om de zaak te vertragen. "Ik begrijp de emotie bij de slachtoffers, maar dit is geen vertragingsmanoeuvre. Ik wil niet naar assisen met een dossier dat met haken en ogen aan elkaar hangt", stelt Haentjens.

De onderzoeksrechter moet voor 16 juni beslissen op hij ingaat op de vraag van de verdediging. Verwacht wordt dat de onderzoeksrechter de nieuwe onderzoeksdaden afwijst, en dat de verdediging daartegen in beroep gaat bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Als de KI de vraag ook afwijst, kan er opnieuw een fixatie voor de raadkamer gebeuren en kan de zaak mogelijk naar assisen verwezen worden. De Dendermondse rechtbankvoorzitter Dirk Van der Kelen sluit niet uit dat er dit jaar nog een assisenproces kan plaatsvinden. Verwacht wordt echter dat de verdediging nog procedures zal starten in de hoop de internering van De Gelder af te dwingen. (Belga/TE)

De verdediging blijft ervan overtuigd dat Kim De Gelder ontoerekeningsvatbaar is en geïnterneerd moet worden. De verdediging van Kim De Gelder heeft in zijn verzoekschrift aan de onderzoeksrechter de aanstelling van een nieuw psychiatrisch college gevraagd. Dat bevestigt advocaat Jaak Haentjens na afloop van de zitting van de raadkamer. "Ik wil de hiaten in het psychiatrisch onderzoek opvullen", zegt Haentjens. "Ik blijf ervan overtuigd dat Kim De Gelder ontoerekeningsvatbaar is en met mijn verzoekschrift neem ik gewoon mijn verantwoordelijkheid op. Mijn cliënt krijgt al twee jaar antipsychotica en antidepressiva in de gevangenis. Als hij ze niet wil nemen dan worden ze intramusculair toegediend. De gerechtspsychiaters schrijven daar weinig of niets over in hun verslag. Het is toch duidelijk dat hij een ziektebeeld heeft, anders zou hij die medicatie toch niet krijgen. Ik vraag ook een nieuwe expert die het medicatiegebruik in relatie tot zijn pathologie onderzoekt." Vertragen De verdediging betwist dat het verzoekschrift een poging is om de zaak te vertragen. "Ik begrijp de emotie bij de slachtoffers, maar dit is geen vertragingsmanoeuvre. Ik wil niet naar assisen met een dossier dat met haken en ogen aan elkaar hangt", stelt Haentjens. De onderzoeksrechter moet voor 16 juni beslissen op hij ingaat op de vraag van de verdediging. Verwacht wordt dat de onderzoeksrechter de nieuwe onderzoeksdaden afwijst, en dat de verdediging daartegen in beroep gaat bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Als de KI de vraag ook afwijst, kan er opnieuw een fixatie voor de raadkamer gebeuren en kan de zaak mogelijk naar assisen verwezen worden. De Dendermondse rechtbankvoorzitter Dirk Van der Kelen sluit niet uit dat er dit jaar nog een assisenproces kan plaatsvinden. Verwacht wordt echter dat de verdediging nog procedures zal starten in de hoop de internering van De Gelder af te dwingen. (Belga/TE)