'Tien jaar na de start is de hervorming nog altijd niet afgerond', zegt Brice De Ruyver. 'Met de lokale politie vlotte het goed. Het probleem zit 'm vooral bij de federale politie, die niet klaar was voor de hervorming.'

'Het complexe ambtenarenstatuut moet worden bijgestuurd', zegt Willy Bruggeman. 'Diensten die statutair benadeeld zijn qua bezoldiging, zoals de wijkwerking, worden vandaag intern zo georganiseerd dat iedereen aan het eind van de maand toch een gelijk loon krijgt. Wijkagenten kunnen in het weekend onder meer ordediensten uitvoeren, zodat ze kunnen bijverdienen.'

De Ruyver: Er zijn grove misbruiken. Degenen die het maximum willen halen uit hun statuut door veel overuren te doen, hebben de mogelijkheid om heel veel bij te verdienen. Zo zijn er gevallen bekend van mensen die tot 50.000 euro extra per jaar opstrijken.

Bruggeman: Ondertussen raken sleutelfuncties niet ingevuld omdat ze financieel niet aantrekkelijk zijn, precies omdat je er niet kunt bijverdienen.

De federale politie heeft te weinig middelen.

De Ruyver: Dat is het grootste knelpunt. De financiële toestand van de federale politie is er alleen maar dramatischer op geworden. Operationeel is ze bijna failliet.

De voorbije drie jaar werd gedesinvesteerd in de personeelskredieten van de federale politie. Als het tij niet keert, zal die eind 2011 een personeelstekort hebben van ruim 7 procent of 913 voltijdse medewerkers.

Er is al een hoop geld uitgegeven aan de informatisering van de politie. Blijkbaar zonder resultaat.

De Ruyver: Er is zo veel kritiek geuit op de informatisering bij justitie, maar bij de politie is de toestand ook niet bepaald goed.

Bruggeman: In vergelijking met buitenlandse politiediensten hebben we nochtans één groot voordeel: we beschikken over één databank, de nationale gegevensbank, die de politiemensen informatie verstrekt bijvoorbeeld over het feit of iemand die gecontroleerd wordt ook moet worden aangehouden. Jammer genoeg heeft de informaticadienst daar twee systemen achter gezet, één voor het federale en één voor de lokale politie. (IVD)

'Tien jaar na de start is de hervorming nog altijd niet afgerond', zegt Brice De Ruyver. 'Met de lokale politie vlotte het goed. Het probleem zit 'm vooral bij de federale politie, die niet klaar was voor de hervorming.' 'Het complexe ambtenarenstatuut moet worden bijgestuurd', zegt Willy Bruggeman. 'Diensten die statutair benadeeld zijn qua bezoldiging, zoals de wijkwerking, worden vandaag intern zo georganiseerd dat iedereen aan het eind van de maand toch een gelijk loon krijgt. Wijkagenten kunnen in het weekend onder meer ordediensten uitvoeren, zodat ze kunnen bijverdienen.' De Ruyver: Er zijn grove misbruiken. Degenen die het maximum willen halen uit hun statuut door veel overuren te doen, hebben de mogelijkheid om heel veel bij te verdienen. Zo zijn er gevallen bekend van mensen die tot 50.000 euro extra per jaar opstrijken. Bruggeman: Ondertussen raken sleutelfuncties niet ingevuld omdat ze financieel niet aantrekkelijk zijn, precies omdat je er niet kunt bijverdienen. De federale politie heeft te weinig middelen. De Ruyver: Dat is het grootste knelpunt. De financiële toestand van de federale politie is er alleen maar dramatischer op geworden. Operationeel is ze bijna failliet. De voorbije drie jaar werd gedesinvesteerd in de personeelskredieten van de federale politie. Als het tij niet keert, zal die eind 2011 een personeelstekort hebben van ruim 7 procent of 913 voltijdse medewerkers. Er is al een hoop geld uitgegeven aan de informatisering van de politie. Blijkbaar zonder resultaat. De Ruyver: Er is zo veel kritiek geuit op de informatisering bij justitie, maar bij de politie is de toestand ook niet bepaald goed. Bruggeman: In vergelijking met buitenlandse politiediensten hebben we nochtans één groot voordeel: we beschikken over één databank, de nationale gegevensbank, die de politiemensen informatie verstrekt bijvoorbeeld over het feit of iemand die gecontroleerd wordt ook moet worden aangehouden. Jammer genoeg heeft de informaticadienst daar twee systemen achter gezet, één voor het federale en één voor de lokale politie. (IVD)