Rond 19.00 uur vanavond zaten voor het eerst sinds voorzitter Charles Michel donderdagavond op de top bilaterale gesprekken aanvatte, de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten opnieuw bijeen. Op tafel lag een technisch document van de Europese Commissie, dat een aantal aanpassingen aan het compromisvoorstel van Michel omvat. In het document wordt zo'n 10 miljard euro bespaard op het voorstel van Michel, die de uitgaven van de Europese Unie in de periode van 2021 tot 2027 wou plafonneren op 1.094 miljard euro (1,074 van het Europese bni). Gesnoeid zou er onder meer worden in het wetenschapsprogramma Horizon Europe, het ruimtevaartbeleid en het nabuurschapsbeleid. Voor het landbouwbeleid en cohesiebeleid zou er dan weer enkele miljarden euro's extra in het vooruitzicht liggen. Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk zouden dan weer een korting op hun bijdrage behouden. België zou dan weer 15 in plaats van 12,5 procent van de geïnde douanerechten mogen bijhouden. Blijkbaar is er geen akkoord bereikt en heeft Michel beslist om de onderhandelingen stop te zetten. (Belga)

Rond 19.00 uur vanavond zaten voor het eerst sinds voorzitter Charles Michel donderdagavond op de top bilaterale gesprekken aanvatte, de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten opnieuw bijeen. Op tafel lag een technisch document van de Europese Commissie, dat een aantal aanpassingen aan het compromisvoorstel van Michel omvat. In het document wordt zo'n 10 miljard euro bespaard op het voorstel van Michel, die de uitgaven van de Europese Unie in de periode van 2021 tot 2027 wou plafonneren op 1.094 miljard euro (1,074 van het Europese bni). Gesnoeid zou er onder meer worden in het wetenschapsprogramma Horizon Europe, het ruimtevaartbeleid en het nabuurschapsbeleid. Voor het landbouwbeleid en cohesiebeleid zou er dan weer enkele miljarden euro's extra in het vooruitzicht liggen. Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk zouden dan weer een korting op hun bijdrage behouden. België zou dan weer 15 in plaats van 12,5 procent van de geïnde douanerechten mogen bijhouden. Blijkbaar is er geen akkoord bereikt en heeft Michel beslist om de onderhandelingen stop te zetten. (Belga)