De kostprijs van 'Vigilant Guardian' - vergoed door de interdepartementale voorziening voor de strijd tegen het terrorisme - heeft inmiddels de kaap van 200 miljoen euro overschreden, aldus kapitein-ter-zee Carl Gillis, hoofd operaties bij de staf Defensie. Sinds 17 januari 2015 zijn Belgische militairen op straat aanwezig rond "gevoelige" locaties (zoals ambassades of gebedsplaatsen) en nucleaire sites, na de aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs en de ontmanteling van een jihadistische cel in Verviers. Twee dagen later werd het terroristische dreigingsniveau verhoogd tot 3 (op een schaal van vier) door het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) en besliste de regering een gewapende maar "statische" missie te lanceren. In het begin werden 150 militairen gemobiliseerd, een aantal dat snel verdubbelde. Na de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel steeg het effectief tot 1.800 militairen. Het dreigingsniveau stond toen ook op vier. Sinds medio 2018 verlengt de regering het theoretische plafond van 550 militairen van maand tot maand, ook als het werkelijke aantal maar 420 manschappen is, waarvan 94 als "snel beschikbare reserve" volgens de woorden van minister van Defensie Philippe Goffin (MR). De militaire hiërarchie is van mening dat OVG idealiter maar 200 tot 300 militairen zou beslaan om hun training en hun sociale leven niet te schaden. Goffin, gevoelig voor deze argumenten, uitte eind december zijn wens om de mobilisatie van militairen op straat "zo laag mogelijk te houden", in functie van lopende onderhandelingen met de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie. De regering wil op termijn de taken toevertrouwen aan de nieuwe Directie beveiliging van de Federale Politie (DAB), die uit 1.600 personeelsleden zou bestaan, onder wie 1.361 beveiligingsagenten, beveiligingsassistenten en veiligheidscoördinatoren. Die 1.361 personen zijn afkomstig van Defensie (150 per jaar), Brussels Airport Company, de Civiele Bescherming, het voormalige Veiligheidskorps van de FOD Justitie of van externe aanwervingen. Maar de rekrutering vlot niet en eind november bedroeg het tekort 620 personen (of 38,75 procent), aldus Binnenlandse Zaken. (Belga)

De kostprijs van 'Vigilant Guardian' - vergoed door de interdepartementale voorziening voor de strijd tegen het terrorisme - heeft inmiddels de kaap van 200 miljoen euro overschreden, aldus kapitein-ter-zee Carl Gillis, hoofd operaties bij de staf Defensie. Sinds 17 januari 2015 zijn Belgische militairen op straat aanwezig rond "gevoelige" locaties (zoals ambassades of gebedsplaatsen) en nucleaire sites, na de aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs en de ontmanteling van een jihadistische cel in Verviers. Twee dagen later werd het terroristische dreigingsniveau verhoogd tot 3 (op een schaal van vier) door het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) en besliste de regering een gewapende maar "statische" missie te lanceren. In het begin werden 150 militairen gemobiliseerd, een aantal dat snel verdubbelde. Na de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel steeg het effectief tot 1.800 militairen. Het dreigingsniveau stond toen ook op vier. Sinds medio 2018 verlengt de regering het theoretische plafond van 550 militairen van maand tot maand, ook als het werkelijke aantal maar 420 manschappen is, waarvan 94 als "snel beschikbare reserve" volgens de woorden van minister van Defensie Philippe Goffin (MR). De militaire hiërarchie is van mening dat OVG idealiter maar 200 tot 300 militairen zou beslaan om hun training en hun sociale leven niet te schaden. Goffin, gevoelig voor deze argumenten, uitte eind december zijn wens om de mobilisatie van militairen op straat "zo laag mogelijk te houden", in functie van lopende onderhandelingen met de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie. De regering wil op termijn de taken toevertrouwen aan de nieuwe Directie beveiliging van de Federale Politie (DAB), die uit 1.600 personeelsleden zou bestaan, onder wie 1.361 beveiligingsagenten, beveiligingsassistenten en veiligheidscoördinatoren. Die 1.361 personen zijn afkomstig van Defensie (150 per jaar), Brussels Airport Company, de Civiele Bescherming, het voormalige Veiligheidskorps van de FOD Justitie of van externe aanwervingen. Maar de rekrutering vlot niet en eind november bedroeg het tekort 620 personen (of 38,75 procent), aldus Binnenlandse Zaken. (Belga)