"E-mails zijn ook geschikt voor laagdrempelig en persoonlijk contact", besluit Evenepoel. "Mailen gaat veel verder dan info inwinnen. Steeds vaker krijgen we vragen naar advies en bieden we eerste aanzetten tot hulp bij alcohol- en andere drugproblemen." Wie een vraag stelt per mail, is tevreden over het antwoord. Mailers geven een gemiddelde tevredenheidsscore van 8,6 op 10. Van juni 2010 tot en met mei 2011 kreeg de Druglijn 1.828 e-mails. In dezelfde periode een jaar later was dat aantal gestegen naar 3.004, of een stijging van 64 procent. Het hoge aantal e-mails gaat ten koste van het aantal telefoongesprekken. "Het aantal telefoontjes kent al enkele jaren een geleidelijke daling." In 2011 was cannabis opnieuw met voorsprong de meest besproken drug, maar het aantal vragen over alcohol neemt toe. Via e-mail komen evenveel vragen over alcohol als over cannabis. Het zijn vooral (ex-)gebruikers die een beroep doen op de Druglijn. Zij vormen een derde van alle bellers en mailers. Daarnaast zijn het vooral familieleden en vrienden die contact opnemen. Zij doen dat meestal per e-mail. Ouders vormen de uitzondering: een derde van de telefoontjes komt van hen. (KAV)

"E-mails zijn ook geschikt voor laagdrempelig en persoonlijk contact", besluit Evenepoel. "Mailen gaat veel verder dan info inwinnen. Steeds vaker krijgen we vragen naar advies en bieden we eerste aanzetten tot hulp bij alcohol- en andere drugproblemen." Wie een vraag stelt per mail, is tevreden over het antwoord. Mailers geven een gemiddelde tevredenheidsscore van 8,6 op 10. Van juni 2010 tot en met mei 2011 kreeg de Druglijn 1.828 e-mails. In dezelfde periode een jaar later was dat aantal gestegen naar 3.004, of een stijging van 64 procent. Het hoge aantal e-mails gaat ten koste van het aantal telefoongesprekken. "Het aantal telefoontjes kent al enkele jaren een geleidelijke daling." In 2011 was cannabis opnieuw met voorsprong de meest besproken drug, maar het aantal vragen over alcohol neemt toe. Via e-mail komen evenveel vragen over alcohol als over cannabis. Het zijn vooral (ex-)gebruikers die een beroep doen op de Druglijn. Zij vormen een derde van alle bellers en mailers. Daarnaast zijn het vooral familieleden en vrienden die contact opnemen. Zij doen dat meestal per e-mail. Ouders vormen de uitzondering: een derde van de telefoontjes komt van hen. (KAV)