'Je zou verwachten dat de covid-crisis onze prioriteiten terug scherp gesteld zou hebben en het belang van de maatschappij, de essentiële werknemers en lokale productie zouden onderstrepen tegenover het geloof in de zeer zichtbare hand van de techno-reuzen', schrijft Stan De Spiegelaere van denktank Minerva. 'Dat blijkt amper zo te zijn, net deze bedrijven hebben hun macht en rijkdom enorm zien toenemen tijdens de pandemie.'

'Ook dat is discussiëren over vrijheid: welke maatregelen moeten we nu ondernemen om de vrijheid van onze kinderen te vrijwaren?', schrijft Dirk Holemans van Oikos nu de vrijheidsbeperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus stilaan gelost worden.

'Het coronavirus had niet alleen een diepgaande impact op de manier waarop mensen leven en werken, het gooit ook de organisatie en de inhoud van het sociaal overleg mee in de war', schrijft Pieter Liagre van Denktank Minerva. Hij staat stil bij de mogelijke gevolgen voor de arbeidsmarkt.

'Een werkloosheidsverzekering die schokken buffert is goed, maar nog beter is een transitie van werk naar werk, of opleiding met zicht op werk', schrijft Simon Ghiotto van Itinera. 'Laten we ons geen twee keer aan dezelfde steen stoten, en laten we lessen trekken uit de crisis. De coronacrisis, en de onzichtbare arbeidsmarktcrisis die er voor ook al plaats vond.'

Anouck Crauwels werkte vroeger in de bijzondere jeugdzorg en schreef deze bijdrage voor denktank Minerva. 'De leegloop in de jeugdzorg ligt niet aan de talloze verslagen en onregelmatige uren, maar aan de wachtlijsten waarop in de eerste plaats de jongeren, maar ook het engagement van de medewerkers stuk lopen.'

'Zorg maakt een wezenlijk deel uit van het leven, en is dus veel meer dan een bijzondere sociale dienstverlening', schrijft Jef Peeters van Oikos. Hij roept op om zorg dan ook centraal te stellen in de post-corona economie.

'Tot dit jaar was 'de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog' die van 2008. En die crisis kan ons iets leren over het leven na corona. Er komt een serieuze herverdeling van het werk met minder werkuren gespreid over meer jobs. Een vorm van een 'kortere werkweek' dus', schrijft Stan De Spiegelaer van Denktank Minerva. 'De vraag is alleen: gaan we die herverdeling organiseren of laten we ze chaotisch en oneerlijk verlopen?'

Tijdens de lockdown voerde de Vrijdaggroep een onderzoek bij Belgische jongvolwassenen (25-35 jaar) over hun visie op de samenleving na corona. Elke vrijdag van deze zomer belicht een lid van de groep een van de topics uit de bevraging. Vandaag: 'One Health' voor mens, dier en milieu.