Je zal maar eens op zoek gaan naar een job als jongere vandaag, met een jeugdwerkloosheid die al 20 jaar stijgt. De FOD Economie maakte bekend dat een kwart van de jongeren in België geen job vindt en dat de trend zich zelfs verder zet.

Bijzonder pijnlijk nu tegelijk de Vlaamse Jeugdraad uitpakt met een bevraging waaruit blijkt dat 7 op de 10 jongeren zich niet voldoende voelt bijgestaan door de VDAB, toch nog altijd de Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling. Is er zicht op beterschap?

Niet met de vaststelling dat in bijna elke regio wel een Werkwinkel werd gesloten en dat laagdrempelige tewerkstellingsprojecten als Jobkot van vzw Jong uit Gent en Instant A uit Antwerpen er als eerste bij inschieten en hun deuren moeten sluiten. Ook de kinderrechtencoalitie signaleerde dat kinderen en jongeren slachtoffer worden van de crisis door besparingen in het jeugdwerk en dus ook in de begeleiding en ondersteuning van jongeren.

Jeugdwerkloosheid is een maatschappelijk probleem, dat verschillende oorzaken heeft: korte scholing, maar evengoed een moeilijke jeugd, taalachterstand en minder jobs door de crisis. De oplossing zoeken bij de VDAB doet afbreuk aan de complexe oorzaken die jeugdwerkloosheid mee in stand houden. Werkloze jongeren zijn vaak aangewezen op overleven, maar in een dichtgeschroeide jungle wordt het hen steeds moeilijker gemaakt een begeleiding op maat te vinden.

Nochtans verdienen jongeren alle kansen op de arbeidsmarkt. Maar die kansen zijn alleen mogelijk mits een goede ondersteuning in hun zoektocht naar werk. Vandaag de dag trekken de regeringen in ons land echter de tegenovergestelde kaart: jongeren vinden moeilijk (vast) werk, begeleiding laat op zich wachten en is moeilijk te krijgen/vinden, laagdrempelige initiatieven die zich toespitsten op de meest kwetsbare doelgroepen worden niet langer gesteund. Een uitkering volgt pas na een moeilijk jaar vol teleurstellingen en wordt na drie jaar alweer geschrapt. In de plaats daarvan communiceert de OESO dat we moeten inzetten op het hoger onderwijs. Iets waar de werkzoekende jongeren vandaag weinig boodschap aan hebben en wat bovendien niet voor iedereen is weggelegd.

Jeugdwerkloosheid bestrijden moet prioriteit zijn: onze jonge werklozen kosten ons jaarlijks 5,2 miljard euro

Jeugdwerkloosheid bestrijden moet een prioriteit zijn. Niet alleen blijft een vergeten generatie perspectiefloos achter, ook de staatskas bloedt. 5,2 miljard kosten onze jonge werklozen de staatskas jaarlijks. 1,2 % van ons Bruto Nationaal Product. De VDAB kan best wel een tandje bijsteken met meer gerichte informatie, duidelijke communicatie en boven alles persoonlijke ondersteuning. Heel wat jongeren zijn vragende partij om die ondersteuning sneller te krijgen. Dat de VDAB niet alles kan organiseren, staat buiten kijf. Maar dat laagdrempelige tewerkstellingsprojecten er als eerste bij inschieten onder het mum van 'niet efficiënt genoeg', is ronduit onbegrijpelijk.

Laat ons vooral niet doen alsof elke jongere evenveel kans heeft om aan de slag te gaan. De discriminatie tegenover kansarme jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond bestaat nog steeds en kan o.a. met praktijktests in een eerste fase ontmijnd en waar nodig, harder juridisch bestreden worden.

Maar wat baat het begeleiden als er jobs tekort zijn? Echte jobs, want stageplaatsen alleen zullen geen perspectief brengen. Helaas heeft de federale regering enkel oog voor besparingen in plaats van het creëren van jobs.

Wat dan wel? Zet in op de creatie van jobs, op een geloofwaardige aanpak van discriminatie, op begeleiding op maat voor elke werkzoekende jongere en toon ambitie voor een nodige onderwijshervorming. Pak jeugdwerkloosheid in al zijn facetten aan, op een doortastende manier én vooral: op maat van jongeren. Beste beleidsmakers, de jeugdwerkloosheid is al 20 jaar aan het stijgen en het wordt er niet beter op. Tijd om de koe bij de horens te vatten.

Je zal maar eens op zoek gaan naar een job als jongere vandaag, met een jeugdwerkloosheid die al 20 jaar stijgt. De FOD Economie maakte bekend dat een kwart van de jongeren in België geen job vindt en dat de trend zich zelfs verder zet.Bijzonder pijnlijk nu tegelijk de Vlaamse Jeugdraad uitpakt met een bevraging waaruit blijkt dat 7 op de 10 jongeren zich niet voldoende voelt bijgestaan door de VDAB, toch nog altijd de Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling. Is er zicht op beterschap? Niet met de vaststelling dat in bijna elke regio wel een Werkwinkel werd gesloten en dat laagdrempelige tewerkstellingsprojecten als Jobkot van vzw Jong uit Gent en Instant A uit Antwerpen er als eerste bij inschieten en hun deuren moeten sluiten. Ook de kinderrechtencoalitie signaleerde dat kinderen en jongeren slachtoffer worden van de crisis door besparingen in het jeugdwerk en dus ook in de begeleiding en ondersteuning van jongeren.Jeugdwerkloosheid is een maatschappelijk probleem, dat verschillende oorzaken heeft: korte scholing, maar evengoed een moeilijke jeugd, taalachterstand en minder jobs door de crisis. De oplossing zoeken bij de VDAB doet afbreuk aan de complexe oorzaken die jeugdwerkloosheid mee in stand houden. Werkloze jongeren zijn vaak aangewezen op overleven, maar in een dichtgeschroeide jungle wordt het hen steeds moeilijker gemaakt een begeleiding op maat te vinden. Nochtans verdienen jongeren alle kansen op de arbeidsmarkt. Maar die kansen zijn alleen mogelijk mits een goede ondersteuning in hun zoektocht naar werk. Vandaag de dag trekken de regeringen in ons land echter de tegenovergestelde kaart: jongeren vinden moeilijk (vast) werk, begeleiding laat op zich wachten en is moeilijk te krijgen/vinden, laagdrempelige initiatieven die zich toespitsten op de meest kwetsbare doelgroepen worden niet langer gesteund. Een uitkering volgt pas na een moeilijk jaar vol teleurstellingen en wordt na drie jaar alweer geschrapt. In de plaats daarvan communiceert de OESO dat we moeten inzetten op het hoger onderwijs. Iets waar de werkzoekende jongeren vandaag weinig boodschap aan hebben en wat bovendien niet voor iedereen is weggelegd.Jeugdwerkloosheid bestrijden moet een prioriteit zijn. Niet alleen blijft een vergeten generatie perspectiefloos achter, ook de staatskas bloedt. 5,2 miljard kosten onze jonge werklozen de staatskas jaarlijks. 1,2 % van ons Bruto Nationaal Product. De VDAB kan best wel een tandje bijsteken met meer gerichte informatie, duidelijke communicatie en boven alles persoonlijke ondersteuning. Heel wat jongeren zijn vragende partij om die ondersteuning sneller te krijgen. Dat de VDAB niet alles kan organiseren, staat buiten kijf. Maar dat laagdrempelige tewerkstellingsprojecten er als eerste bij inschieten onder het mum van 'niet efficiënt genoeg', is ronduit onbegrijpelijk. Laat ons vooral niet doen alsof elke jongere evenveel kans heeft om aan de slag te gaan. De discriminatie tegenover kansarme jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond bestaat nog steeds en kan o.a. met praktijktests in een eerste fase ontmijnd en waar nodig, harder juridisch bestreden worden. Maar wat baat het begeleiden als er jobs tekort zijn? Echte jobs, want stageplaatsen alleen zullen geen perspectief brengen. Helaas heeft de federale regering enkel oog voor besparingen in plaats van het creëren van jobs.Wat dan wel? Zet in op de creatie van jobs, op een geloofwaardige aanpak van discriminatie, op begeleiding op maat voor elke werkzoekende jongere en toon ambitie voor een nodige onderwijshervorming. Pak jeugdwerkloosheid in al zijn facetten aan, op een doortastende manier én vooral: op maat van jongeren. Beste beleidsmakers, de jeugdwerkloosheid is al 20 jaar aan het stijgen en het wordt er niet beter op. Tijd om de koe bij de horens te vatten.