Onze natuurlijke satelliet is ruwweg 4,5 miljard oud en bevindt zich gemiddeld 385.000 km van ons. Maar door getijdenwerking tussen onze planeet en de maan schuift deze laatste langzaam weg van ons. Met name tegen een tempo van 3,82 cm per jaar. Dit heeft gevolgen: de aarde draait langzamer om haar as. Met een nieuwe statistische methode, astrochronologie gedoopt, tuurden wetenschappers diep in het geologisch verleden van onze planeet en reconstrueerden zij de geschiedenis ervan. Het bleek dat de maan, nog maar 1,4 miljard jaar geleden, merkelijk dichter tot ons stond. Waardoor we trager ronddraaiden. En met verder gevolg dat een dag toen net iets langer dan 18 uur duurde. De dagen worden dus alsmaar langer: 1/75.000ste van een seconde per jaar. (Belga)

Onze natuurlijke satelliet is ruwweg 4,5 miljard oud en bevindt zich gemiddeld 385.000 km van ons. Maar door getijdenwerking tussen onze planeet en de maan schuift deze laatste langzaam weg van ons. Met name tegen een tempo van 3,82 cm per jaar. Dit heeft gevolgen: de aarde draait langzamer om haar as. Met een nieuwe statistische methode, astrochronologie gedoopt, tuurden wetenschappers diep in het geologisch verleden van onze planeet en reconstrueerden zij de geschiedenis ervan. Het bleek dat de maan, nog maar 1,4 miljard jaar geleden, merkelijk dichter tot ons stond. Waardoor we trager ronddraaiden. En met verder gevolg dat een dag toen net iets langer dan 18 uur duurde. De dagen worden dus alsmaar langer: 1/75.000ste van een seconde per jaar. (Belga)