In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen, die de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% moet terugdringen ten opzichte van 1990, wordt van België een inspanning van 47% verwacht. Toen Vlaanderen vorige week bekendmaakte dat het zijn uitstoot met 40% wil verminderen ten opzichte van 2005, reageerden de federale ministers Zakia Khattabi (Ecolo) en Tinne Van der Straeten (Groen) meteen kritisch, onder meer vanwege het "gebrek aan ambitie". In de Kamercommissie Europese aangelegenheden wees premier De Croo op de mogelijke gevolgen van het in vraag stellen van het totale Belgische ambitieniveau. "De discussie over de inspanning per land moet gevoerd worden met de 'like minded'-landen, die industrieën en samenlevingen hebben die gelijkaardig zijn. Nederland heeft bijvoorbeeld een industrieel weefsel dat vergelijkbaar is met dat in Vlaanderen en moet een inspanning van 49% doen. Wat we zien, is dat Nederland zich rond dat cijfer aan het organiseren is." "Als we in de discussie terecht willen komen over het naar beneden halen van de doelstelling, kun je je de vraag stellen of dat de juiste positie is om economisch voordeel te halen", zei De Croo, die erop wees dat België heel wat innovatie te exporteren heeft. Maar hij waarschuwde tegelijk: "Ook kan snel de vraag komen om een lagere doelstelling financieel te compenseren. Dan zou het kunnen dat die compensatie nog meer kost (dan de oorspronkelijke inspanning)". Op de VN-klimaatconferentie in Glasgow zoeken de verschillende klimaatministers van ons land vandaag/dinsdag naar een akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen tussen de deelstaten. (Belga)

In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen, die de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% moet terugdringen ten opzichte van 1990, wordt van België een inspanning van 47% verwacht. Toen Vlaanderen vorige week bekendmaakte dat het zijn uitstoot met 40% wil verminderen ten opzichte van 2005, reageerden de federale ministers Zakia Khattabi (Ecolo) en Tinne Van der Straeten (Groen) meteen kritisch, onder meer vanwege het "gebrek aan ambitie". In de Kamercommissie Europese aangelegenheden wees premier De Croo op de mogelijke gevolgen van het in vraag stellen van het totale Belgische ambitieniveau. "De discussie over de inspanning per land moet gevoerd worden met de 'like minded'-landen, die industrieën en samenlevingen hebben die gelijkaardig zijn. Nederland heeft bijvoorbeeld een industrieel weefsel dat vergelijkbaar is met dat in Vlaanderen en moet een inspanning van 49% doen. Wat we zien, is dat Nederland zich rond dat cijfer aan het organiseren is." "Als we in de discussie terecht willen komen over het naar beneden halen van de doelstelling, kun je je de vraag stellen of dat de juiste positie is om economisch voordeel te halen", zei De Croo, die erop wees dat België heel wat innovatie te exporteren heeft. Maar hij waarschuwde tegelijk: "Ook kan snel de vraag komen om een lagere doelstelling financieel te compenseren. Dan zou het kunnen dat die compensatie nog meer kost (dan de oorspronkelijke inspanning)". Op de VN-klimaatconferentie in Glasgow zoeken de verschillende klimaatministers van ons land vandaag/dinsdag naar een akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen tussen de deelstaten. (Belga)