De Croo: ‘Staan voor 5 à 10 moeilijke winters, maar kunnen ook sprong van 20 jaar maken’

Premier Alexander De Croo. © Belga

“We staan voor vijf à tien moeilijke winters, maar we kunnen ook een sprong van 20 jaar vooruit zetten door ons los te maken van fossiele brandstoffen, ondanks alle moeilijkheden.” Dat verklaarde premier Alexander De Croo zondag in De Zevende Dag (Eén). Hij waarschuwde ook om de huidige crisis niet te beperken tot de discussie over het openhouden van twee bijkomende centrales.

De Croo herhaalde dat er een plafond moet komen op de energieprijzen, maar daarvoor kijkt hij naar Europa en de bijeenkomst van de ministers van Energie komende vrijdag. Intussen moeten er tijdelijke maatregelen komen voor zowel de burgers als de ondernemers. “We kunnen geen bedrijven overkop laten gaan door ontsporende facturen”, benadrukte de premier.

Hij verwees naar de vergadering van maandag van de verschillende regeringen van het land en de sociale partners. Maar de eerste minister kijkt niet enkel naar de overheid om maatregelen te nemen. Hij verwees naar de toplui van twee grote banken die de mogelijkheid opperden om tijdens de wintermaanden de hypotheekaflossingen te verlagen, zodat de energiefacturen betaald kunnen worden. 

Wat de overwinsten van energiebedrijven betreft, wil De Croo de repartitiebijdrage die vandaag geldt voor de nucleaire sector verbreden naar andere sectoren zoals de windenergie. Die bijdrage zou ingezet worden om de kmo’s en de middenklasse te helpen.

De maatregel ligt ook op tafel bij Engie, los van de onderhandelingen over de verlenging van de twee jongste kerncentrales.

Wat de verlenging betreft van de twee kerncentrales die in de komende maanden zouden stilgelegd worden, vond De Croo dat het debat eerlijk gevoerd moet worden. “Je kan zo’n complex dossier niet beperken tot twee kerncentrales”, aldus de premier. “Laat ons eerst uitvoeren wat de regering beslist heeft.”

Maar binnen de Vivaldi-meerderheid klinken stemmen om meer dan twee kerncentrales langer open te houden en de verlenging van de twee jongste centrales voor 20 in plaats van 10 jaar toe te staan.
Zo herhaalde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het RTL-TVI-programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ zijn pleidooi voor de “verlenging van 5 reactoren voor 10 tot 20 jaar”. De aanwezigheid van waterstofvlokken in de ‘scheurtjescentrales’ Doel 3 en Tihange 2 staan volgens hem een verlenging niet in de weg. “Ze worden gecontroleerd, hebben nooit geëvolueerd en vormen volgens het FANC geen risico”, aldus Bouchez.
CD&V-voorzitter Sammy Mahdi anwtoordde in het VTM Nieuws op vragen over een mogelijke verlenging tot 20 jaar van meer dan de twee centrales dat “voor iedereen taboes moeten sneuvelen”. Hij merkte op dat bij de onderhandelingen met Engie over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 een langere termijn dan de voorziene 10 jaar kan helpen in de discussie over het afromen vande overwinsten. “We moeten alle deuren open houden”, vond hij.
Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet wees er in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op dat de vraag over de verlenging van Doel 3 en Tihange 2 voor enkele maanden aan Engie gesteld is. “Voor Doel 3 zegt men dat dit niet mogelijk is, voor Tihange 2 loopt de analyse nog. Er is geen blokkering”, verzekerde hij.

Partner Content