De Commissie stuurde de Belgische autoriteiten maandag een brief waarin ze argumenteert dat er minder restrictieve maatregelen voorhanden zijn om de volksgezondheid te beschermen. Ze vraagt het verbod op niet-essentiële reizen uit te doven en te vervangen door "meer doelgerichte maatregelen", zoals quarantaine en testen. Binnen de tien dagen verlangt de Commissie een antwoord. Volgens De Croo wijst de Commissie erop dat de maatregelen "proportioneel, tijdelijk en non-discriminatoir" moeten zijn. "Ik ben overtuigd dat we kunnen bewijzen dat wat we beslist hebben aan deze drie voorwaarden voldoet", zo verklaarde hij in het Adviescomité. Hij herhaalde dat het antwoord aan de Commissie vrijdag "besproken en beslist" zal worden in het Overlegcomité met de deelstaten. De Croo had zijn Europese collega's op 21 januari op de hoogte gebracht van het plan, dat, met het oog op de krokusvakantie, vooral tot doel had de import van meer besmettelijke varianten van het coronavirus te weren. Het verbod liep van 27 januari tot 1 maart, maar werd op 6 februari verlengd tot 1 april. Weken voor het einde van het oorspronkelijke verbod en zonder rechtvaardiging, klaagt de Commissie. In Belgische regeringskringen is steeds beklemtoond dat het om een technische verlenging gaat, en dat het reisverbod eerder geëvalueerd zou worden. De beperkingen op het vrije verkeer komen morgen ook aan bod tijdens een videoconferentie van de Europese regeringsleiders. Niet enkel België is in het vizier beland. Ook Duitsland en nog vier andere Europese lidstaten kregen een brief van de Commissie waarin ze worden aangemaand om hun maatregelen af te stemmen op de Europese aanbevelingen die alle lidstaten hebben goedgekeurd. De Commissie heeft de institutionele taak om toe te zien op de naleving van Europese wetten, maar er zijn ook lidstaten die zich storen aan de maatregelen in andere lidstaten, en de soms gebrekkige communicatie erover. "Elk land doet wat best is voor zijn bevolking, en de manier waarop is verschillend, maar er is op zijn minst coördinatie. De situatie is toch al beter dan vorig jaar, met de grenssluitingen", observeert een Europese bron, die zich aan "een levendig" debat verwacht. In zijn uitnodigingsbrief aan de regeringsleiders stelt Europees Raadsvoorzitter Charles Michel dat "restrictieve maatregelen voor niet-essentiële reizen nog steeds nodig kunnen zijn om de verspreiding van het virus te beperken". Hij herinnert er wel aan dat het verkeer van goederen en diensten in de interne markt van essentieel belang blijft. Nieuwe varianten zijn intussen in vele lidstaten de dominante stam geworden, stelt hij vast, en dat vraagt om meer genoomanalyses om de verspreiding te beperken. (Belga)

De Commissie stuurde de Belgische autoriteiten maandag een brief waarin ze argumenteert dat er minder restrictieve maatregelen voorhanden zijn om de volksgezondheid te beschermen. Ze vraagt het verbod op niet-essentiële reizen uit te doven en te vervangen door "meer doelgerichte maatregelen", zoals quarantaine en testen. Binnen de tien dagen verlangt de Commissie een antwoord. Volgens De Croo wijst de Commissie erop dat de maatregelen "proportioneel, tijdelijk en non-discriminatoir" moeten zijn. "Ik ben overtuigd dat we kunnen bewijzen dat wat we beslist hebben aan deze drie voorwaarden voldoet", zo verklaarde hij in het Adviescomité. Hij herhaalde dat het antwoord aan de Commissie vrijdag "besproken en beslist" zal worden in het Overlegcomité met de deelstaten. De Croo had zijn Europese collega's op 21 januari op de hoogte gebracht van het plan, dat, met het oog op de krokusvakantie, vooral tot doel had de import van meer besmettelijke varianten van het coronavirus te weren. Het verbod liep van 27 januari tot 1 maart, maar werd op 6 februari verlengd tot 1 april. Weken voor het einde van het oorspronkelijke verbod en zonder rechtvaardiging, klaagt de Commissie. In Belgische regeringskringen is steeds beklemtoond dat het om een technische verlenging gaat, en dat het reisverbod eerder geëvalueerd zou worden. De beperkingen op het vrije verkeer komen morgen ook aan bod tijdens een videoconferentie van de Europese regeringsleiders. Niet enkel België is in het vizier beland. Ook Duitsland en nog vier andere Europese lidstaten kregen een brief van de Commissie waarin ze worden aangemaand om hun maatregelen af te stemmen op de Europese aanbevelingen die alle lidstaten hebben goedgekeurd. De Commissie heeft de institutionele taak om toe te zien op de naleving van Europese wetten, maar er zijn ook lidstaten die zich storen aan de maatregelen in andere lidstaten, en de soms gebrekkige communicatie erover. "Elk land doet wat best is voor zijn bevolking, en de manier waarop is verschillend, maar er is op zijn minst coördinatie. De situatie is toch al beter dan vorig jaar, met de grenssluitingen", observeert een Europese bron, die zich aan "een levendig" debat verwacht. In zijn uitnodigingsbrief aan de regeringsleiders stelt Europees Raadsvoorzitter Charles Michel dat "restrictieve maatregelen voor niet-essentiële reizen nog steeds nodig kunnen zijn om de verspreiding van het virus te beperken". Hij herinnert er wel aan dat het verkeer van goederen en diensten in de interne markt van essentieel belang blijft. Nieuwe varianten zijn intussen in vele lidstaten de dominante stam geworden, stelt hij vast, en dat vraagt om meer genoomanalyses om de verspreiding te beperken. (Belga)