Tegen 15 juni moeten de Belgische ngo's een nieuw integriteitscharter ­ondertekenen. "Het is belangrijk dat ngo's boven ­elke verdenking staan", zegt De Croo vandaag in De Standaard en Het Nieuwsblad. De minister verstrengt de integriteitsverplichtingen in overleg met de ngo-sector. Het charter verplicht alle organisaties tot het uitwerken van een ethische code en tot het investeren in bewustmaking en opleidingen rond integriteit. Daarnaast moeten ze regelmatig controles doen, een vertrouwelijk advies- en meldpunt installeren en jaarlijks rapporteren over de opvolging van klachten. Ook koepelorganisatie 11.11.11 werkte mee aan het charter, en is dan ook tevreden dat er nu een code komt die voor de hele sector geldt. "Een aantal ngo's hadden al een integriteitscode en zijn al volledig in orde, maar voor sommige gaat dit werk betekenen", zegt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. Het principe van integriteit werd al uitdrukkelijk ingeschreven in de regelgeving van 2016 voor niet-gouvernementele samenwerking, en in januari van dit jaar werd er een "Task Force Integriteit" opgericht. Die taskforce, waarin alle Belgische ontwikkelingsamenwerkingsactoren vertegenwoordigd zijn, heeft nu een plan klaar voor gezamenlijke opleidingen, een centraal meldpunt, en een kadercontract voor integriteitsadvies. (Belga)

Tegen 15 juni moeten de Belgische ngo's een nieuw integriteitscharter ­ondertekenen. "Het is belangrijk dat ngo's boven ­elke verdenking staan", zegt De Croo vandaag in De Standaard en Het Nieuwsblad. De minister verstrengt de integriteitsverplichtingen in overleg met de ngo-sector. Het charter verplicht alle organisaties tot het uitwerken van een ethische code en tot het investeren in bewustmaking en opleidingen rond integriteit. Daarnaast moeten ze regelmatig controles doen, een vertrouwelijk advies- en meldpunt installeren en jaarlijks rapporteren over de opvolging van klachten. Ook koepelorganisatie 11.11.11 werkte mee aan het charter, en is dan ook tevreden dat er nu een code komt die voor de hele sector geldt. "Een aantal ngo's hadden al een integriteitscode en zijn al volledig in orde, maar voor sommige gaat dit werk betekenen", zegt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. Het principe van integriteit werd al uitdrukkelijk ingeschreven in de regelgeving van 2016 voor niet-gouvernementele samenwerking, en in januari van dit jaar werd er een "Task Force Integriteit" opgericht. Die taskforce, waarin alle Belgische ontwikkelingsamenwerkingsactoren vertegenwoordigd zijn, heeft nu een plan klaar voor gezamenlijke opleidingen, een centraal meldpunt, en een kadercontract voor integriteitsadvies. (Belga)