Het ontwerpbegrotingsplan omvat de begrotingsaanpak van zowel de federale regering als de verschillende deelstaten. Volgens de laatste prognose zal het nominaal begrotingstekort van België dit jaar -10,7% van het bbp bedragen. Volgend jaar daalt het tekort naar 6,9%. Door de covid-19 crisis steeg de schuldgraad in 2020 naar 116,5% van het bbp. In 2021 zal deze dalen tot 114,4%.

Het ontwerpbegrotingsplan brengt ook de maatregelen in kaart die de verschillende overheden dit jaar hebben genomen om burgers en bedrijven te ondersteunen in de coronaperiode. Voor alle overheden samen gaat het om een totale inspanning van 17,5 miljard euro. De federale overheid neemt daarvan met 12,7 miljard euro aan steunmaatregelen driekwart voor haar rekening.

Tijdelijke werkloosheid

De voornaamste federale steunmaatregelen zijn de tijdelijke werkloosheid (meer dan 3,7 miljard euro), het overbruggingsrecht (meer dan 2,7 miljard euro), de provisie in de algemene uitgavenbegroting voor de kosten gerelateerd aan corona (meer dan 3,6 miljard euro) en een aantal fiscale maatregelen zoals bijvoorbeeld de btw-verlaging voor de horeca (347,5 miljoen euro), de lastenverlaging via de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die minder een beroep doen op tijdelijke werkloosheid (460 miljoen euro) en de carry back-regeling die bedrijven extra ademruimte moet geven (527 miljoen euro).

Deadline verlengd

Normaal gezien ligt de deadline voor het indienen van de begroting op 15 oktober, maar omdat de regering pas op 1 oktober de eed aflegde, mocht ze van Europa gebruik maken van de mogelijkheid om dat iets later te doen. In de loop van november wordt het begrotingsontwerp ingediend in de Kamer.

Het ontwerpbegrotingsplan omvat de begrotingsaanpak van zowel de federale regering als de verschillende deelstaten. Volgens de laatste prognose zal het nominaal begrotingstekort van België dit jaar -10,7% van het bbp bedragen. Volgend jaar daalt het tekort naar 6,9%. Door de covid-19 crisis steeg de schuldgraad in 2020 naar 116,5% van het bbp. In 2021 zal deze dalen tot 114,4%. Het ontwerpbegrotingsplan brengt ook de maatregelen in kaart die de verschillende overheden dit jaar hebben genomen om burgers en bedrijven te ondersteunen in de coronaperiode. Voor alle overheden samen gaat het om een totale inspanning van 17,5 miljard euro. De federale overheid neemt daarvan met 12,7 miljard euro aan steunmaatregelen driekwart voor haar rekening. De voornaamste federale steunmaatregelen zijn de tijdelijke werkloosheid (meer dan 3,7 miljard euro), het overbruggingsrecht (meer dan 2,7 miljard euro), de provisie in de algemene uitgavenbegroting voor de kosten gerelateerd aan corona (meer dan 3,6 miljard euro) en een aantal fiscale maatregelen zoals bijvoorbeeld de btw-verlaging voor de horeca (347,5 miljoen euro), de lastenverlaging via de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die minder een beroep doen op tijdelijke werkloosheid (460 miljoen euro) en de carry back-regeling die bedrijven extra ademruimte moet geven (527 miljoen euro). Normaal gezien ligt de deadline voor het indienen van de begroting op 15 oktober, maar omdat de regering pas op 1 oktober de eed aflegde, mocht ze van Europa gebruik maken van de mogelijkheid om dat iets later te doen. In de loop van november wordt het begrotingsontwerp ingediend in de Kamer.