Defensie heeft sinds het einde van de Koude Oorlog een reeks herstructureringen ondergaan. Vorig jaar keurde de regering het plan goed dat de hele herstructurering moet finaliseren en voorzit in het terugdringen van het aantal effectieven tot 34.000. Het gaat om 32.000 militairen en 2.000 burgers.

Afvloeiingen

Dat objectief zal zeker vanaf 2012 bereikt worden, aldus de minister tijdens een conferentie in het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. De doelstelling zal worden bereikt door natuurlijke afvloeiingen, de "vrijwillige opschorting van de prestaties" (VOP) die het mogelijk maakt om minder dan vijf jaar voor het normale pensioen het leger te verlaten met behoud van 75% van het laatste brutoloon en het beperken van het aantal rekruteringen tot 1.200 per jaar, verduidelijkte de minister.

Aanwervingen

Om het aantal effectieven op 34.000 te kunnen houden, moeten er volgend jaar 1.800 mensen aangeworven voor voor militaire functies, aldus De Crem die er zich bewust van is dat dit een uitdaging zal zijn in een erg competitieve arbeidsmarkt indien de economie herneemt.

2,8 miljard

De minister riep de volgende regering ook op om het budget voor Defensie op het huidige niveau van 2,8 miljard euro te behouden om een stabiele structuur voor de komende twintig jaar te garanderen. Voor De Crem is het essentieel dat de aankoopprogramma's voor nodige voertuigen en simulatoren doorgaan, niet alleen om de lopende en toekomstige operaties goed te laten verlopen, maar ook om het trainingsniveau van de militairen te behouden. (Belga)

Defensie heeft sinds het einde van de Koude Oorlog een reeks herstructureringen ondergaan. Vorig jaar keurde de regering het plan goed dat de hele herstructurering moet finaliseren en voorzit in het terugdringen van het aantal effectieven tot 34.000. Het gaat om 32.000 militairen en 2.000 burgers. Afvloeiingen Dat objectief zal zeker vanaf 2012 bereikt worden, aldus de minister tijdens een conferentie in het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. De doelstelling zal worden bereikt door natuurlijke afvloeiingen, de "vrijwillige opschorting van de prestaties" (VOP) die het mogelijk maakt om minder dan vijf jaar voor het normale pensioen het leger te verlaten met behoud van 75% van het laatste brutoloon en het beperken van het aantal rekruteringen tot 1.200 per jaar, verduidelijkte de minister. Aanwervingen Om het aantal effectieven op 34.000 te kunnen houden, moeten er volgend jaar 1.800 mensen aangeworven voor voor militaire functies, aldus De Crem die er zich bewust van is dat dit een uitdaging zal zijn in een erg competitieve arbeidsmarkt indien de economie herneemt.2,8 miljard De minister riep de volgende regering ook op om het budget voor Defensie op het huidige niveau van 2,8 miljard euro te behouden om een stabiele structuur voor de komende twintig jaar te garanderen. Voor De Crem is het essentieel dat de aankoopprogramma's voor nodige voertuigen en simulatoren doorgaan, niet alleen om de lopende en toekomstige operaties goed te laten verlopen, maar ook om het trainingsniveau van de militairen te behouden. (Belga)