De Coninck kondigde in het Eén-programma De Zevende Dag de krachtlijnen aan van het tewerkstellingsluik in het economische relanceplan waaraan de regering van premier Elio Di Rupo momenteel werkt. In ons land moeten de komende jaren 300.000 tot 500.000 jobs opnieuw ingevuld worden. Laaggeschoolde jongeren blijven een prioriteit. De Coninck wil volgend jaar 10.000 jongeren tijdens hun inschakelingsperiode een stageplaats aanbieden bij een bedrijf. Werkgevers worden niet verplicht om de jongeren nadien ook aan te werven, maar ze krijgen volgens de minister wel "enorme loonlastkortingen" als ze laaggeschoolde jongeren in dienst nemen. De Coninck wil de stages begin 2013 op de werkvloer introduceren, zodat ze binnen het bereik komen van degenen die zich nu begin juli inschrijven in de inschakelingsperiode. Daarnaast voorziet De Concink "zware loonlastenverlagingen" voor werkgevers die oudere werknemers aan de slag houden. Om bedrijven aan te moedigen mensen met brugpensioen in dienst te nemen, zou een fonds opgericht worden dat ervoor moet zorgen dat de laatste werkgever niet alleen opdraait voor het brugpensioen indien de aanwerving geen succes blijkt. Opvallend is ook de aanpak van bedrijven die te weinig aandacht besteden aan levenslang leren op de werkvloer. Volgens De Coninck wordt er nagedacht over sancties voor bedrijven "die geen vorming geven of mensen ontslaan waarvan ze niet kunt bewijzen dat ze erin geïnvesteerd hebben". Een algemene loonlastenverlaging kondigde De Coninck niet aan. Daarover bestaan volgens haar "ideeën die met de hele regering bekeken moeten worden". (PVO)

De Coninck kondigde in het Eén-programma De Zevende Dag de krachtlijnen aan van het tewerkstellingsluik in het economische relanceplan waaraan de regering van premier Elio Di Rupo momenteel werkt. In ons land moeten de komende jaren 300.000 tot 500.000 jobs opnieuw ingevuld worden. Laaggeschoolde jongeren blijven een prioriteit. De Coninck wil volgend jaar 10.000 jongeren tijdens hun inschakelingsperiode een stageplaats aanbieden bij een bedrijf. Werkgevers worden niet verplicht om de jongeren nadien ook aan te werven, maar ze krijgen volgens de minister wel "enorme loonlastkortingen" als ze laaggeschoolde jongeren in dienst nemen. De Coninck wil de stages begin 2013 op de werkvloer introduceren, zodat ze binnen het bereik komen van degenen die zich nu begin juli inschrijven in de inschakelingsperiode. Daarnaast voorziet De Concink "zware loonlastenverlagingen" voor werkgevers die oudere werknemers aan de slag houden. Om bedrijven aan te moedigen mensen met brugpensioen in dienst te nemen, zou een fonds opgericht worden dat ervoor moet zorgen dat de laatste werkgever niet alleen opdraait voor het brugpensioen indien de aanwerving geen succes blijkt. Opvallend is ook de aanpak van bedrijven die te weinig aandacht besteden aan levenslang leren op de werkvloer. Volgens De Coninck wordt er nagedacht over sancties voor bedrijven "die geen vorming geven of mensen ontslaan waarvan ze niet kunt bewijzen dat ze erin geïnvesteerd hebben". Een algemene loonlastenverlaging kondigde De Coninck niet aan. Daarover bestaan volgens haar "ideeën die met de hele regering bekeken moeten worden". (PVO)