Het logboek van de ontdekkingsreiziger Vasco Da Gama registreerde het opmerkelijke contact tussen de Portugezen en de Hottentotten, een volk in Zuid-Afrika. De inboorlingen waren gemagnetiseerd door de imposante verschijning van de kolonisten. 'We gaven hen kleine belletjes en rode bekertjes', noteerden de Portugezen. Er werd gefeest en gedanst. Betoverd gaven de Hottentotten eerst toegang tot hun vee, vervolgens tot hun land, daarna tot hun cruciale watervoorraden - waarna ze finaal onder de voet werden gelopen. 'We ondervonden dat deze mensen weinig stamina hadden en niet tot verzet in staat waren', besloot het logboek.
...