In tegenstelling tot zijn partijvoorzitter heeft ontslagnemend CD&V-minister van Justitie Stefaan De Clerck begrip voor de overstap van Huub Broers naar de N-VA. Volgens De Clerck kan dat de relaties tussen CD&V en de N-VA alleen maar versterken.

Woensdagavond duidde de partijraad van de N-VA Broers aan als gecoöpteerd senator. Broers werd verkozen op de lijst Voerbelangen, maar was CD&V'er.

CD&V-voorzitter Wouter Beke reageerde uiterst gepikeerd op de overstap. 'Mandaten aanbieden aan politici van andere partijen getuigt van weinig respect. Op een ogenblik dat er volop moet worden geïnvesteerd in het vertrouwen tussen gesprekspartners voor een mogelijke regeringsvorming vergemakkelijkt dit bovendien de zaken allerminst', zo luidde het.

Maar De Clerck is heel wat milder. Op Radio 1 (VRT) zei hij vrijdagmorgen dat hij in de overstap de mogelijkheid ziet om de relaties tussen beide partijen te versterken.

Volgens De Clerck stond de overstap van Broers in de sterren geschreven. Hij zei begrijpen dat Broers zijn kans grijpt als 'kartellist' (aanhanger van het voormalige kartel CD&V-N-VA). De minister heeft ook begrip voor de 'chagrijnige' reactie van Beke. 'Als mensen overstappen naar een andere partij doet dat een partijvoorzitter pijn. Ik heb dat ook al meegemaakt'.

De Clerck wees er nog op dat CD&V bij haar Vlaamsgezinde koers zal blijven. 'Wij zijn een Vlaamse partij. De staatshervorming is een ambitie die wij moeten realiseren. Dit is een historische opdracht', aldus De Clerck.

In tegenstelling tot zijn partijvoorzitter heeft ontslagnemend CD&V-minister van Justitie Stefaan De Clerck begrip voor de overstap van Huub Broers naar de N-VA. Volgens De Clerck kan dat de relaties tussen CD&V en de N-VA alleen maar versterken.Woensdagavond duidde de partijraad van de N-VA Broers aan als gecoöpteerd senator. Broers werd verkozen op de lijst Voerbelangen, maar was CD&V'er.CD&V-voorzitter Wouter Beke reageerde uiterst gepikeerd op de overstap. 'Mandaten aanbieden aan politici van andere partijen getuigt van weinig respect. Op een ogenblik dat er volop moet worden geïnvesteerd in het vertrouwen tussen gesprekspartners voor een mogelijke regeringsvorming vergemakkelijkt dit bovendien de zaken allerminst', zo luidde het. Maar De Clerck is heel wat milder. Op Radio 1 (VRT) zei hij vrijdagmorgen dat hij in de overstap de mogelijkheid ziet om de relaties tussen beide partijen te versterken. Volgens De Clerck stond de overstap van Broers in de sterren geschreven. Hij zei begrijpen dat Broers zijn kans grijpt als 'kartellist' (aanhanger van het voormalige kartel CD&V-N-VA). De minister heeft ook begrip voor de 'chagrijnige' reactie van Beke. 'Als mensen overstappen naar een andere partij doet dat een partijvoorzitter pijn. Ik heb dat ook al meegemaakt'. De Clerck wees er nog op dat CD&V bij haar Vlaamsgezinde koers zal blijven. 'Wij zijn een Vlaamse partij. De staatshervorming is een ambitie die wij moeten realiseren. Dit is een historische opdracht', aldus De Clerck.