In samenwerking met 48 journalisten uit heel Europa vroeg Knack alle Europarlementsleden naar de besteding van hun algemene onkostenvergoeding, een forfaitair bedrag van 4342 euro per maand dat onder meer kan gebruikt worden om kantoren te huren.
...

In samenwerking met 48 journalisten uit heel Europa vroeg Knack alle Europarlementsleden naar de besteding van hun algemene onkostenvergoeding, een forfaitair bedrag van 4342 euro per maand dat onder meer kan gebruikt worden om kantoren te huren.'In mijn privéwoning zijn 2 volledige ruimtes ingericht voor professioneel gebruik: 1 kamer als ontvangst- en vergaderruimte, en een andere kamer als kantoor', antwoordde Ivo Belet op 16 mei. Vervolgens vroeg Knack om verduidelijking: 'Gebruikt u de algemene onkostenvergoeding voor die twee ruimtes bij uw thuis?' Het antwoord: 'Uiteraard ja.' Om elke foute interpretatie en ondubbelzinnigheid te vermijden, legde Knack op 24 mei -voor de publicatie van het artikel dus- de betreffende passage uit het artikel voor aan Belet: '(...) hebben bij hun thuis een tweede kantoor, maar gebruiken de algemene onkostenvergoeding niét om van zichzelf te huren. Ivo Belet (CD&V), die in zijn huis in Hasselt twee volledige ruimtes heeft ingericht voor professioneel gebruik, doet dat wel. Het bedrag dat hij daarvoor in rekening brengt, noemde hij echter niet.' We vroegen Belet expliciet: 'Moest die formulering niet kloppen, dan graag uw reactie.' Hij antwoordde per e-mail: 'Ik ga dit aftoetsen bij mijn boekhouder en koppel dan terug.'Daarop mailden we nogmaals expliciet: 'Huurt u van uzelf (ja/neen) + het bedrag?' Op 26 mei volgde Belets bevestiging, per e-mail: 'Je oorspronkelijke tekst klopt: (...) hebben bij hun thuis een tweede kantoor, maar gebruiken de algemene onkostenvergoeding niét om van zichzelf te huren. Ivo Belet (CD&V), die in zijn huis in Hasselt twee volledige ruimtes heeft ingericht voor professioneel gebruik, doet dat wel. Het bedrag dat hij daarvoor in rekening brengt, noemde hij echter niet.' Vanmorgen, na de publicatie van het artikel in Knack, nam Belet contact op met de melding dat hij niét van zichzelf huurt. Hij sprak van een misverstand, gebaseerd op een verkeerde interpretatie van een email-uitwisseling. In een sms bevestigde Belet nog: 'info over "huren van mezelf" is onjuist, maar is niet fout van Knack.'Daarop heeft Knack alle betreffende artikels op haar website als volgt geüpdatet: 'Ivo Belet (CD&V) bevestigde eerst per e-mail aan Knack dat hij een kantoor bij zijn thuis van zichzelf huurde, maar komt daar na de publicatie van dit artikel op terug en zegt dat het om een misverstand gaat: hij gebruikt de onkostenvergoeding wel voor kantoorbenodigdheden en -inrichting maar 'niet om van zichzelf te huren'.