Volgens de Raad zal de vervroegde terugkeer naar huis de kost van het moederschap (bv. kinderarts, vroedvrouw, kinesist, ...) aanzienlijk verhogen. De 'besparingsmaatregel' van de regering zorgt voor 'een familiale privatisering' van de kosten die momenteel door de sociale zekerheid worden gedekt, zo luidt het in een advies.

'Hoewel de "sociale solidariteit" verheugd zou moeten zijn over een geboorte, getuigt deze maatregel van weinig interesse voor de geboorte en het onthaal van een nieuw kind in de maatschappij', stelt Magdeleine Willame-Boonen, voorzitster van de Raad.

De Raad dringt aan op het nemen van bijhorende en noodzakelijke maatregelen om het kind te onthalen in het gezin. Er moet een goede opvolging van de moeder en het kind georganiseerd worden om de continuïteit van de zorg van voor tot na de geboorte te waarborgen.

'Niet duurder'

In een reactie wijst de woordvoerster van minister De Block erop dat er nog geen beslissing over een vermindering van het ziekenhuisverblijf bij een bevalling is genomen. Wel is er beslist om als besparing voortaan nog enkel de reële ligduur bij een bevalling in rekening te nemen. Momenteel wordt er gemiddeld 4,5 dagen aangerekend terwijl dat in werkelijkheid 4 dagen is, stelt ze.

Daarnaast hoopt de minister nog dit jaar proefprojecten te kunnen opstarten in overleg met de deelstaten rond het bevallen met kort ziekenhuisverblijf. Tegelijk werkt ze aan een nieuw zorgtraject, voor en na de bevalling, met een gespecialiseerde thuiszorg na de bevalling.

De Block ontkent ook dat het verkorten van het ziekenhuisverblijf duurder zou zijn, aangezien een ziekenhuisbed meer kost van een bed thuis. (Belga/KVDA)