Thalidomide, beter bekend onder de merknaam softenon, werd in de jaren '50 en '60 gebruikt als slaapmiddel en middel tegen ochtendmisselijkheid bij zwangere vrouwen, maar het leidde tot misvormingen bij kindjes. Minister De Block kondigde in november al aan dat ze een fonds in het leven roept om de slachtoffers van thalidomide te vergoeden. Maar de val van de regering strooide roet in het eten. Nu heeft de minister ondanks de situatie van lopende zaken toch een budgettaire oplossing gevonden, kondigt ze aan. Ze stelde het vergoedingsmechanisme vandaag al voor aan de slachtoffers, het voorontwerp moet nu nog worden goedgekeurd in de ministerraad en daarna in het parlement. Concreet voorziet minister De Block een gesloten enveloppe van vijf miljoen euro. De rechtstreekse slachtoffers krijgen daarvan een eenmalig forfaitair bedrag van 125.000 euro. Nog levende ouders van wie het kind - dat slachtoffer werd van softenon - is overleden, krijgen 30.000 euro. De bedragen zijn belastingvrij en hebben geen invloed op de eventuele toekenning van andere uitkeringen, benadrukt het kabinet-De Block. Om de tussenkomst aan te vragen moeten slachtoffers geen bijkomend medisch onderzoek ondergaan, zegt De Block. De beslissingen worden genomen op basis van het bestaande bewijsmateriaal. De slachtoffers krijgen twee jaar de tijd om een aanvraag in te dienen. Het geld dat daarna nog over is in het fonds, zal worden toegekend aan vzw's die de slachtoffers ondersteunen. "Het verhaal van deze mensen raakt me enorm. Zij hebben al vele jaren moeten vechten", zegt De Block. "We kwamen al tot een oplossing in november, maar door de politieke omstandigheden werd de uitvoering ervan belemmerd. Maar ik weigerde dat de geschiedenis zich weer zou herhalen. Ik hoop echt dat dit de slachtoffers een zeker soelaas kan geven en dat de voorziene tussenkomst hen die langverwachte steun kan bieden." Het initiatief komt er na een arrest van het Brusselse hof van beroep dat de overheid ertoe veroordeelde een wetsontwerp voor een vergoedingsfonds van 5 miljoen euro in te dienen. De regering gaat wel in cassatie tegen dat arrest, meldt De Block, al heeft dat louter te maken met de scheiding der machten. "De rechtgevende macht mag nooit de wetgevende macht verplichten om een initiatief te nemen. Maar met deze juridische procedure wordt de wil om deze mensen te helpen niet in vraag gesteld." Tijdens de vorige legislatuur had toenmalig minister Laurette Onkelinx (PS) zich al geëngageerd om zo'n fonds op te richten, maar haar voorstel haalde de eindmeet niet. (Belga)

Thalidomide, beter bekend onder de merknaam softenon, werd in de jaren '50 en '60 gebruikt als slaapmiddel en middel tegen ochtendmisselijkheid bij zwangere vrouwen, maar het leidde tot misvormingen bij kindjes. Minister De Block kondigde in november al aan dat ze een fonds in het leven roept om de slachtoffers van thalidomide te vergoeden. Maar de val van de regering strooide roet in het eten. Nu heeft de minister ondanks de situatie van lopende zaken toch een budgettaire oplossing gevonden, kondigt ze aan. Ze stelde het vergoedingsmechanisme vandaag al voor aan de slachtoffers, het voorontwerp moet nu nog worden goedgekeurd in de ministerraad en daarna in het parlement. Concreet voorziet minister De Block een gesloten enveloppe van vijf miljoen euro. De rechtstreekse slachtoffers krijgen daarvan een eenmalig forfaitair bedrag van 125.000 euro. Nog levende ouders van wie het kind - dat slachtoffer werd van softenon - is overleden, krijgen 30.000 euro. De bedragen zijn belastingvrij en hebben geen invloed op de eventuele toekenning van andere uitkeringen, benadrukt het kabinet-De Block. Om de tussenkomst aan te vragen moeten slachtoffers geen bijkomend medisch onderzoek ondergaan, zegt De Block. De beslissingen worden genomen op basis van het bestaande bewijsmateriaal. De slachtoffers krijgen twee jaar de tijd om een aanvraag in te dienen. Het geld dat daarna nog over is in het fonds, zal worden toegekend aan vzw's die de slachtoffers ondersteunen. "Het verhaal van deze mensen raakt me enorm. Zij hebben al vele jaren moeten vechten", zegt De Block. "We kwamen al tot een oplossing in november, maar door de politieke omstandigheden werd de uitvoering ervan belemmerd. Maar ik weigerde dat de geschiedenis zich weer zou herhalen. Ik hoop echt dat dit de slachtoffers een zeker soelaas kan geven en dat de voorziene tussenkomst hen die langverwachte steun kan bieden." Het initiatief komt er na een arrest van het Brusselse hof van beroep dat de overheid ertoe veroordeelde een wetsontwerp voor een vergoedingsfonds van 5 miljoen euro in te dienen. De regering gaat wel in cassatie tegen dat arrest, meldt De Block, al heeft dat louter te maken met de scheiding der machten. "De rechtgevende macht mag nooit de wetgevende macht verplichten om een initiatief te nemen. Maar met deze juridische procedure wordt de wil om deze mensen te helpen niet in vraag gesteld." Tijdens de vorige legislatuur had toenmalig minister Laurette Onkelinx (PS) zich al geëngageerd om zo'n fonds op te richten, maar haar voorstel haalde de eindmeet niet. (Belga)