In januari 2019 waren er 2.765 verzoekers om internationale bescherming in België, een stijging met 120 procent ten opzichte van december 2018, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Het is het hoogste aantal asielzoekers sinds drie jaar. De meeste asielzoekers kwamen uit Palestina (15,4 pct), 10,6 pct uit Afghanistan, 8 pct uit Syrië en 7 pct uit Irak. Daarnaast staan Guinee, Turkije, Somalië, Iran, Burundi en Eritrea in de top 10.

In december vroegen er maar 1.253 mensen asiel aan, het laagste aantal in heel lange tijd. De cijfers stijgen nu dus opnieuw fors, en bereiken het hoogste aantal sinds januari 2016, het einde van de asielcrisis van 2015.

'Met de cijfers zit het aantal asielaanvragen terug op het niveau van oktober 2018. De stijging die onder mijn voorganger was ingezet zet zich dus door', reageert minister van Asiel en Migratie Maggie De Block.

Volgens de minister zijn er voor de stijging een aantal duidelijke verklaringen. 'Zo had DVZ in januari nog te kampen met de achterstand die veroorzaakt was door de illegale quota die pas in december werden stopgezet. Door de kerstvakantie, en dus de sluiting van de asielloketten, had men in januari te kampen met de gevolgen van die vertraagde instroom van december. Daarnaast is er sprake van een extra instroom van Palestijnen, die grootste groep vormen', licht De Block toe.

Ze wijst erop dat ze doelgerichte maatregelen heeft genomen tegen die extra instroom: 'Deze mensen krijgen geen automatisch asiel meer en ik laat ook nakijken of we het al toegekende vluchtelingenstatus kunnen intrekken'.

Daarnaast lanceerde DVZ in januari een eerste specifieke ontradingscampagne op Facebook gericht op de Palestijnen in de Emiraten en Saudi-Arabië. De resultaten van de campagne waren goed, aldus de minister. De advertentie werd meer dan 195.000 keer bekeken door de doelgroep.

Nieuwe ontradingscampagnes voor deze specifieke doelgroep worden binnenkort gelanceerd. 'Ik heb ook een actieplan klaar om de verhoogde instroom, die begonnen is in de zomer van vorig jaar, snel aan te pakken. Dat plan ligt momenteel ter bespreking in de regering', zegt De Block. 'In het actieplan ligt de klemtoon ook op extra maatregelen voor een snellere behandeling van de aanvragen. Dit stelt ons in staat om de afgewezen asielzoekers sneller te kunnen uitwijzen.'

De Blocks voorganger Theo Francken heeft een heel andere analyse van de sterke stijging van de asielcijfers in januari. 'Asielaanvragen: +125% in januari. De regering in lopende zaken moet ingrijpen met ontradingscampagnes en een harde aanpak van smokkelnetwerken uit de Gaza. Ook het quota-arrest moet juridisch onderzocht worden', stelt het N-VA-Kamerlid op Twitter.

Francken erkent op HLN.be dat de cijfers in oktober, toen hij nog bevoegd staatssecretaris was, hoog waren, maar zegt dat hij net daarom quota had ingesteld. 'Maar mevrouw De Block laat iedereen binnen. Als dit zo doorgaat, gaat ze tientallen miljoenen euro's extra moeten vragen. De begroting zal ontsporen', voorspelt hij.

In januari 2019 waren er 2.765 verzoekers om internationale bescherming in België, een stijging met 120 procent ten opzichte van december 2018, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Het is het hoogste aantal asielzoekers sinds drie jaar. De meeste asielzoekers kwamen uit Palestina (15,4 pct), 10,6 pct uit Afghanistan, 8 pct uit Syrië en 7 pct uit Irak. Daarnaast staan Guinee, Turkije, Somalië, Iran, Burundi en Eritrea in de top 10. In december vroegen er maar 1.253 mensen asiel aan, het laagste aantal in heel lange tijd. De cijfers stijgen nu dus opnieuw fors, en bereiken het hoogste aantal sinds januari 2016, het einde van de asielcrisis van 2015. 'Met de cijfers zit het aantal asielaanvragen terug op het niveau van oktober 2018. De stijging die onder mijn voorganger was ingezet zet zich dus door', reageert minister van Asiel en Migratie Maggie De Block. Volgens de minister zijn er voor de stijging een aantal duidelijke verklaringen. 'Zo had DVZ in januari nog te kampen met de achterstand die veroorzaakt was door de illegale quota die pas in december werden stopgezet. Door de kerstvakantie, en dus de sluiting van de asielloketten, had men in januari te kampen met de gevolgen van die vertraagde instroom van december. Daarnaast is er sprake van een extra instroom van Palestijnen, die grootste groep vormen', licht De Block toe. Ze wijst erop dat ze doelgerichte maatregelen heeft genomen tegen die extra instroom: 'Deze mensen krijgen geen automatisch asiel meer en ik laat ook nakijken of we het al toegekende vluchtelingenstatus kunnen intrekken'. Daarnaast lanceerde DVZ in januari een eerste specifieke ontradingscampagne op Facebook gericht op de Palestijnen in de Emiraten en Saudi-Arabië. De resultaten van de campagne waren goed, aldus de minister. De advertentie werd meer dan 195.000 keer bekeken door de doelgroep. Nieuwe ontradingscampagnes voor deze specifieke doelgroep worden binnenkort gelanceerd. 'Ik heb ook een actieplan klaar om de verhoogde instroom, die begonnen is in de zomer van vorig jaar, snel aan te pakken. Dat plan ligt momenteel ter bespreking in de regering', zegt De Block. 'In het actieplan ligt de klemtoon ook op extra maatregelen voor een snellere behandeling van de aanvragen. Dit stelt ons in staat om de afgewezen asielzoekers sneller te kunnen uitwijzen.' De Blocks voorganger Theo Francken heeft een heel andere analyse van de sterke stijging van de asielcijfers in januari. 'Asielaanvragen: +125% in januari. De regering in lopende zaken moet ingrijpen met ontradingscampagnes en een harde aanpak van smokkelnetwerken uit de Gaza. Ook het quota-arrest moet juridisch onderzocht worden', stelt het N-VA-Kamerlid op Twitter. Francken erkent op HLN.be dat de cijfers in oktober, toen hij nog bevoegd staatssecretaris was, hoog waren, maar zegt dat hij net daarom quota had ingesteld. 'Maar mevrouw De Block laat iedereen binnen. Als dit zo doorgaat, gaat ze tientallen miljoenen euro's extra moeten vragen. De begroting zal ontsporen', voorspelt hij.