De Europese regels verplichten de lidstaten om het tekort op hun begroting onder de drempel van drie procent van het bruto binnenlands product te houden. De staatsschuld mag niet meer dan 60 procent van het bbp bedragen. Bij het begin van de coronacrisis besliste de Europese Commissie echter de zogenaamde ontsnappingsclausule te activeren, waardoor die regels even in de koelkast verdwenen. De reden was dat de lidstaten werden geconfronteerd met bijzonder hoge uitgaven, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bedrijven het hoofd boven water konden houden. Woensdag bevestigde de Europese Commissie dat die minder strakke regels ook volgend jaar zullen gelden. Daardoor kunnen lidstaten niet op het budgettaire strafbankje belanden, al kregen een aantal landen met een hoge schuldgraad, waaronder België, het advies mee voorzichtigheid aan de dag te leggen. Staatssecretaris De Bleeker benadrukt donderdag dat ze niet van plan is af te wijken van het stabiliteitsprogramma dat ons land eind april bij Europa indiende. Daarin is een traject opgenomen om het structureel tekort van ons land terug te dringen naar 3 procent van het bbp. Elk jaar is een structurele inspanning van 0,2 procent van het bbp voorzien. Vanaf volgend jaar komt daar een variabele inspanning bovenop, afhankelijk van de economische situatie. Die is in 2022 op minstens 0,2 procent van het bbp vastgelegd. Ter herinnering: dit jaar stevent de begroting af op een tekort van zowat 30 miljard euro. "We moeten onze overheidsfinanciën in orde brengen, niet per se omdat Europa dat van ons vraagt. We moeten dat vooral doen omdat we dat verschuldigd zijn aan de toekomstige generaties van dit land. Zij verdienen op te groeien zonder een loodzware staatsschuld op hun schouders", benadrukt de staatssecretaris. "Dus ook wanneer de Europese begrotingsregels niet van toepassing zijn, nemen we ook onze verantwoordelijkheid. Ook zonder Europees verplichting, houden we vast aan ons budgettair traject om het structureel tekort in ons land terug te dringen en onze staatsschuld te stabiliseren." (Belga)

De Europese regels verplichten de lidstaten om het tekort op hun begroting onder de drempel van drie procent van het bruto binnenlands product te houden. De staatsschuld mag niet meer dan 60 procent van het bbp bedragen. Bij het begin van de coronacrisis besliste de Europese Commissie echter de zogenaamde ontsnappingsclausule te activeren, waardoor die regels even in de koelkast verdwenen. De reden was dat de lidstaten werden geconfronteerd met bijzonder hoge uitgaven, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bedrijven het hoofd boven water konden houden. Woensdag bevestigde de Europese Commissie dat die minder strakke regels ook volgend jaar zullen gelden. Daardoor kunnen lidstaten niet op het budgettaire strafbankje belanden, al kregen een aantal landen met een hoge schuldgraad, waaronder België, het advies mee voorzichtigheid aan de dag te leggen. Staatssecretaris De Bleeker benadrukt donderdag dat ze niet van plan is af te wijken van het stabiliteitsprogramma dat ons land eind april bij Europa indiende. Daarin is een traject opgenomen om het structureel tekort van ons land terug te dringen naar 3 procent van het bbp. Elk jaar is een structurele inspanning van 0,2 procent van het bbp voorzien. Vanaf volgend jaar komt daar een variabele inspanning bovenop, afhankelijk van de economische situatie. Die is in 2022 op minstens 0,2 procent van het bbp vastgelegd. Ter herinnering: dit jaar stevent de begroting af op een tekort van zowat 30 miljard euro. "We moeten onze overheidsfinanciën in orde brengen, niet per se omdat Europa dat van ons vraagt. We moeten dat vooral doen omdat we dat verschuldigd zijn aan de toekomstige generaties van dit land. Zij verdienen op te groeien zonder een loodzware staatsschuld op hun schouders", benadrukt de staatssecretaris. "Dus ook wanneer de Europese begrotingsregels niet van toepassing zijn, nemen we ook onze verantwoordelijkheid. Ook zonder Europees verplichting, houden we vast aan ons budgettair traject om het structureel tekort in ons land terug te dringen en onze staatsschuld te stabiliseren." (Belga)