De vijfjaarlijkse bevraging vond plaats tussen februari en april 2018 en peilt naar het algemene profiel, de werkomstandigheden en de opvattingen van de Belgische journalisten. Opmerkelijk: er zitten steeds minder jongeren in de journalistiek. De gemiddelde leeftijd is de voorbije vijftien jaar met bijna 10 jaar gestegen, van 39 jaar in 2003 tot 48 jaar in 2018. Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar de journalistiek, maar toch is er nog altijd sprake van een duidelijke genderkloof. Die kloof wordt breder naarmate de leeftijd stijgt: is de man-vrouwverhouding in de jongste leeftijdscategorie (tot en met 34 jaar) bijna in evenwicht, dan daalt het aandeel vrouwen in de categorie ouder dan 55 jaar tot minder dan één op de vijf (19,5 procent). Vrouwen (2.147 euro netto) verdienen maandelijks gemiddeld bijna 300 euro minder dan hun mannelijke collega's (2.439 euro). De onderzoekers stippen aan dat de verklaring voor het verschil niet enkel kan zijn dat vrouwelijke journalisten jonger zijn dan mannelijke. Bij de jongste leeftijdsgroep gaat het voor de vrouwelijke respondenten om een gemiddeld maandelijks inkomen van 1.904 euro, terwijl mannelijke respondenten gemiddeld 2.086 euro verdienen. De samenleving mag dan diverser worden, bij de beroepsgroep van de journalisten is daar weinig van te merken. Zo goed als alle respondenten (92,9 procent) zijn geboren in België. Worden de geboortelanden van de ouders mee in rekening genomen, dan wordt het plaatje iets diverser. Van de Franstalige journalisten heeft 16,9 procent minstens één ouder die niet in ons land geboren is, tegenover 4,7 procent voor Vlaamse journalisten. Belgische journalisten zijn hoogopgeleid: liefst 64,4 procent heeft een universitair diploma op zak. Vrouwen hebben vaker een universitair diploma dan mannen (76,9 tegenover 58,9 procent). Ook hier is de sterkere vertegenwoordiging van vrouwen in de jongere leeftijdssegmenten niet de enige verklaring. In elke leeftijdscategorie is het opleidingsniveau van vrouwen hoger. Ongeacht hun leeftijd zijn vrouwen in de journalistiek gemiddeld gezien hoger opgeleid dan hun mannelijke collega's, luidt het. (Belga)

De vijfjaarlijkse bevraging vond plaats tussen februari en april 2018 en peilt naar het algemene profiel, de werkomstandigheden en de opvattingen van de Belgische journalisten. Opmerkelijk: er zitten steeds minder jongeren in de journalistiek. De gemiddelde leeftijd is de voorbije vijftien jaar met bijna 10 jaar gestegen, van 39 jaar in 2003 tot 48 jaar in 2018. Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar de journalistiek, maar toch is er nog altijd sprake van een duidelijke genderkloof. Die kloof wordt breder naarmate de leeftijd stijgt: is de man-vrouwverhouding in de jongste leeftijdscategorie (tot en met 34 jaar) bijna in evenwicht, dan daalt het aandeel vrouwen in de categorie ouder dan 55 jaar tot minder dan één op de vijf (19,5 procent). Vrouwen (2.147 euro netto) verdienen maandelijks gemiddeld bijna 300 euro minder dan hun mannelijke collega's (2.439 euro). De onderzoekers stippen aan dat de verklaring voor het verschil niet enkel kan zijn dat vrouwelijke journalisten jonger zijn dan mannelijke. Bij de jongste leeftijdsgroep gaat het voor de vrouwelijke respondenten om een gemiddeld maandelijks inkomen van 1.904 euro, terwijl mannelijke respondenten gemiddeld 2.086 euro verdienen. De samenleving mag dan diverser worden, bij de beroepsgroep van de journalisten is daar weinig van te merken. Zo goed als alle respondenten (92,9 procent) zijn geboren in België. Worden de geboortelanden van de ouders mee in rekening genomen, dan wordt het plaatje iets diverser. Van de Franstalige journalisten heeft 16,9 procent minstens één ouder die niet in ons land geboren is, tegenover 4,7 procent voor Vlaamse journalisten. Belgische journalisten zijn hoogopgeleid: liefst 64,4 procent heeft een universitair diploma op zak. Vrouwen hebben vaker een universitair diploma dan mannen (76,9 tegenover 58,9 procent). Ook hier is de sterkere vertegenwoordiging van vrouwen in de jongere leeftijdssegmenten niet de enige verklaring. In elke leeftijdscategorie is het opleidingsniveau van vrouwen hoger. Ongeacht hun leeftijd zijn vrouwen in de journalistiek gemiddeld gezien hoger opgeleid dan hun mannelijke collega's, luidt het. (Belga)