Meryem Almaci (Groen!) en Gwendolyn Rutten (Open VLD) ontwikkelen een verrassende vorm van girl power. Rutten is geen blinde liberaal, Almaci geen softe groene. En in de eerste Kamerdebatten over Dexia beten ze behoorlijk van zich af.
Meyrem Almaci: 'Het Dexiadossier is exemplarisch voor de wijze waarop de regering van Yves Leterme (CD&V) de zaken aanpakte. Op de eerste hoorzitting vorige week had ik een geweldig déjà-vugevoel: ik hoorde precies dezelfde opmerkingen als in 2008. De bijzondere bankencommissie hééft al een knoert van een rapport afgeleverd, we weten wat er moet gebeuren. En dat is meer dan het nieuwe model van toezicht op de banken dat er inmiddels is. We hebben de crisis niet fundamenteel aangepakt. Daarom zijn we ter plaatse blijven trappelen.'

'Ik heb geen probleem met de twee reddingen van Dexia', stelt Gwendolyn Rutten. 'Onze politici hebben dat dossier in de moeilijke omstandigheden van lopende zaken goed aangepakt, ze verdienen daarvoor ook de credits. Want het was echt niet vanzelfsprekend. Waarnemers zeggen vaak: jullie hadden meer moeten luisteren naar de experts. Ja? Paul De Grauwe wil geld bijdrukken, Geert Noels wil meteen door de zure appel bijten. Twee macro-economen met een uitgesproken mening geven twee tegenstrijdige adviezen. En vervolgens moeten politici met die adviezen aan de slag, in een samenleving die niet alleen uit economen bestaat. We moeten in de eerste plaats de kiezers overtuigen van onze oplossingen. Als de kiezer afhaakt, werkt het democratisch systeem niet meer.'

Almaci: 'De groenen hebben in oktober 2008, dus nog voor die bijzondere bankencommissie van start ging, een aantal wetsvoorstellen ingediend. Drie jaar later zijn die nog altijd niet in behandeling geweest! Nu maken we mee dat Dexia opnieuw gered moet worden, en Leterme vindt dat we opnieuw naar de belastingbetaler moeten met opnieuw dezelfde uitleg: "Er was geen alternatief." Dat is zo: Dexia niet redden was geen optie. Maar deze tweede crisis had wél voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld als de banken waren gesplitst, zoals wij groenen vroegen. Daarom willen wij onderzoeken wat er tussen 2008 en 2011 fout gelopen is.'

Rutten: Zijn de verantwoordelijken van Dexia of de Gemeentelijke Holding 'schuldig'? Hebben er transacties plaatsgevonden die niet wettelijk zijn? Dat weet ik dus niet. Ik wil vragen stellen en luisteren naar de antwoorden. Dat is iets anders dan de aandrang voelen om Barbertje aan de hoogste boom op te knopen. Maar we zullen ons niet laten afschepen. De belastingbetaler heeft recht op duidelijke antwoorden van mensen die hun verantwoordelijkheden nemen. Daaraan schort het, en niet alleen in de banksector. Het is een algemeen maatschappelijk probleem: de paraplu's gaan altijd zo snel open. (WP)

Meryem Almaci (Groen!) en Gwendolyn Rutten (Open VLD) ontwikkelen een verrassende vorm van girl power. Rutten is geen blinde liberaal, Almaci geen softe groene. En in de eerste Kamerdebatten over Dexia beten ze behoorlijk van zich af. Meyrem Almaci: 'Het Dexiadossier is exemplarisch voor de wijze waarop de regering van Yves Leterme (CD&V) de zaken aanpakte. Op de eerste hoorzitting vorige week had ik een geweldig déjà-vugevoel: ik hoorde precies dezelfde opmerkingen als in 2008. De bijzondere bankencommissie hééft al een knoert van een rapport afgeleverd, we weten wat er moet gebeuren. En dat is meer dan het nieuwe model van toezicht op de banken dat er inmiddels is. We hebben de crisis niet fundamenteel aangepakt. Daarom zijn we ter plaatse blijven trappelen.' 'Ik heb geen probleem met de twee reddingen van Dexia', stelt Gwendolyn Rutten. 'Onze politici hebben dat dossier in de moeilijke omstandigheden van lopende zaken goed aangepakt, ze verdienen daarvoor ook de credits. Want het was echt niet vanzelfsprekend. Waarnemers zeggen vaak: jullie hadden meer moeten luisteren naar de experts. Ja? Paul De Grauwe wil geld bijdrukken, Geert Noels wil meteen door de zure appel bijten. Twee macro-economen met een uitgesproken mening geven twee tegenstrijdige adviezen. En vervolgens moeten politici met die adviezen aan de slag, in een samenleving die niet alleen uit economen bestaat. We moeten in de eerste plaats de kiezers overtuigen van onze oplossingen. Als de kiezer afhaakt, werkt het democratisch systeem niet meer.' Almaci: 'De groenen hebben in oktober 2008, dus nog voor die bijzondere bankencommissie van start ging, een aantal wetsvoorstellen ingediend. Drie jaar later zijn die nog altijd niet in behandeling geweest! Nu maken we mee dat Dexia opnieuw gered moet worden, en Leterme vindt dat we opnieuw naar de belastingbetaler moeten met opnieuw dezelfde uitleg: "Er was geen alternatief." Dat is zo: Dexia niet redden was geen optie. Maar deze tweede crisis had wél voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld als de banken waren gesplitst, zoals wij groenen vroegen. Daarom willen wij onderzoeken wat er tussen 2008 en 2011 fout gelopen is.' Rutten: Zijn de verantwoordelijken van Dexia of de Gemeentelijke Holding 'schuldig'? Hebben er transacties plaatsgevonden die niet wettelijk zijn? Dat weet ik dus niet. Ik wil vragen stellen en luisteren naar de antwoorden. Dat is iets anders dan de aandrang voelen om Barbertje aan de hoogste boom op te knopen. Maar we zullen ons niet laten afschepen. De belastingbetaler heeft recht op duidelijke antwoorden van mensen die hun verantwoordelijkheden nemen. Daaraan schort het, en niet alleen in de banksector. Het is een algemeen maatschappelijk probleem: de paraplu's gaan altijd zo snel open. (WP)