Tegen 2020 zal er 2.200 MW energie opgewekt worden dankzij de negen windmolenparken op zee. De Backer werkt momenteel aan een nieuw Marien Ruimtelijk Plan, dat alle activiteiten op zee ordent, en ziet ruimte voor zelfs nog extra windmolens. "De toekomst is hernieuwbaar. Daar moeten we in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan ook rekening mee houden. Er zal dus ruimte voorzien worden voor extra windparken op zee. Ik zie zelfs een mogelijkheid om de huidige capaciteit van 2.200 MW te verdubbelen tot 4.000 MW", zegt De Backer. "Windmolens op zee worden bovendien ook steeds beter, efficiënter en goedkoper. Zo hebben we het afgelopen jaar een besparing gerealiseerd van 5 miljard euro. We zien zelfs in het buitenland dat er tegen 2025 windmolens gebouwd worden zonder subsidies. Ik maak me sterk dat dat in de toekomst ook in België mogelijk moet zijn", aldus de staatssecretaris. (Belga)

Tegen 2020 zal er 2.200 MW energie opgewekt worden dankzij de negen windmolenparken op zee. De Backer werkt momenteel aan een nieuw Marien Ruimtelijk Plan, dat alle activiteiten op zee ordent, en ziet ruimte voor zelfs nog extra windmolens. "De toekomst is hernieuwbaar. Daar moeten we in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan ook rekening mee houden. Er zal dus ruimte voorzien worden voor extra windparken op zee. Ik zie zelfs een mogelijkheid om de huidige capaciteit van 2.200 MW te verdubbelen tot 4.000 MW", zegt De Backer. "Windmolens op zee worden bovendien ook steeds beter, efficiënter en goedkoper. Zo hebben we het afgelopen jaar een besparing gerealiseerd van 5 miljard euro. We zien zelfs in het buitenland dat er tegen 2025 windmolens gebouwd worden zonder subsidies. Ik maak me sterk dat dat in de toekomst ook in België mogelijk moet zijn", aldus de staatssecretaris. (Belga)