Dat heeft de liberale minister dinsdag verklaard in de Kamer. De Backer leidt de taskforce die er voor moet zorgen dat ons land over voldoende medisch materiaal beschikt om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden, maar die ook de tests moet uitrollen. Hij was samen met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) uitgenodigd om op een hele resem vragen in verband met corona te antwoorden. Die gingen verschillende richtingen uit, al kwamen veel vragen over de mondmaskers en de tests naar voren. Maar door een tijdsgebrek - het kernkabinet wachtte - konden niet alle vragen worden beantwoord. Dat de zitting vroeger dan gepland moest worden afgebroken, leidde hier en daar tot tandengeknars.

Minister De Backer herhaalde dat de geambieerde capaciteit van 10.000 tests per dag al ruimschoots is gehaald. Het probleem bij de uitrol van die tests zit bij de aanbeveling van de experten. Die schrijven voor dat in eerste instantie patiënten en zorgverleners met symptomen in hospitalen zouden worden getest. "Ik werp geen steen", zei De Backer, maar hij is het daar niet mee eens. De Backer wil die criteria uitbreiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn.

De minister gaf aan dat ons land momenteel 40 miljoen chirurgische maskers heeft besteld, waarvan er 11,4 miljoen zijn geleverd en 7,6 miljoen verdeeld. Dinsdagmorgen heeft hij 1 miljoen maskers op de markt gebracht om de hoogste noden in de ziekenhuizen en woonzorgcentra te lenigen. Dat gebeurde nadat er maandag in de Risk Management Group, waarin ook experten en de regio's vertegenwoordigd zijn, geen akkoord over de distributie kon worden bereikt. De Backer liet zijn frustratie blijken over die trage gang van zaken.

Volgens de minister zijn er vandaag voldoende geneesmiddelen in voorraad voor de komende weken, maar blijft de overheid verder zoeken. Probleem is dat een aantal producerende landen intussen een exportban hebben ingevoerd. "Daar proberen we via diplomatieke weg een mouw aan te passen", aldus De Backer.

Minister De Block kreeg een heel pak veelal technische vragen voorgeschoteld. Volgens de noodplanning kunnen niet-dringende behandelingen worden uitgesteld, maar is het wel de bedoeling dat de opvolging van chronische patiënten blijft plaatsvinden.

Ze wees erop dat de meerderheid van de bevolking de opgelegde maatregelen ernstig neemt en ze ook opvolgt. Als er inbreuken plaatsvinden, dan vind je die tien tot twaalf dagen later in de ziekenhuisbezetting, aldus De Block.

De minister herhaalde dat dit de ergste sanitaire crisis is sinds de Tweede Wereldoorlog. Hadden er zaken vroeger of later moeten worden gedaan? Daarover kan nadien een overzicht worden gemaakt, aldus De Block. "Voor alle maatregelen hebben we altijd kunnen steunen op wetenschappelijke experts. Ook zij zeggen dat het een nieuw virus is waarover we elke dag hebben bijgeleerd hoe we het best aanpakken", luidde het.

Dat heeft de liberale minister dinsdag verklaard in de Kamer. De Backer leidt de taskforce die er voor moet zorgen dat ons land over voldoende medisch materiaal beschikt om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden, maar die ook de tests moet uitrollen. Hij was samen met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) uitgenodigd om op een hele resem vragen in verband met corona te antwoorden. Die gingen verschillende richtingen uit, al kwamen veel vragen over de mondmaskers en de tests naar voren. Maar door een tijdsgebrek - het kernkabinet wachtte - konden niet alle vragen worden beantwoord. Dat de zitting vroeger dan gepland moest worden afgebroken, leidde hier en daar tot tandengeknars. Minister De Backer herhaalde dat de geambieerde capaciteit van 10.000 tests per dag al ruimschoots is gehaald. Het probleem bij de uitrol van die tests zit bij de aanbeveling van de experten. Die schrijven voor dat in eerste instantie patiënten en zorgverleners met symptomen in hospitalen zouden worden getest. "Ik werp geen steen", zei De Backer, maar hij is het daar niet mee eens. De Backer wil die criteria uitbreiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn. De minister gaf aan dat ons land momenteel 40 miljoen chirurgische maskers heeft besteld, waarvan er 11,4 miljoen zijn geleverd en 7,6 miljoen verdeeld. Dinsdagmorgen heeft hij 1 miljoen maskers op de markt gebracht om de hoogste noden in de ziekenhuizen en woonzorgcentra te lenigen. Dat gebeurde nadat er maandag in de Risk Management Group, waarin ook experten en de regio's vertegenwoordigd zijn, geen akkoord over de distributie kon worden bereikt. De Backer liet zijn frustratie blijken over die trage gang van zaken. Volgens de minister zijn er vandaag voldoende geneesmiddelen in voorraad voor de komende weken, maar blijft de overheid verder zoeken. Probleem is dat een aantal producerende landen intussen een exportban hebben ingevoerd. "Daar proberen we via diplomatieke weg een mouw aan te passen", aldus De Backer. Minister De Block kreeg een heel pak veelal technische vragen voorgeschoteld. Volgens de noodplanning kunnen niet-dringende behandelingen worden uitgesteld, maar is het wel de bedoeling dat de opvolging van chronische patiënten blijft plaatsvinden. Ze wees erop dat de meerderheid van de bevolking de opgelegde maatregelen ernstig neemt en ze ook opvolgt. Als er inbreuken plaatsvinden, dan vind je die tien tot twaalf dagen later in de ziekenhuisbezetting, aldus De Block. De minister herhaalde dat dit de ergste sanitaire crisis is sinds de Tweede Wereldoorlog. Hadden er zaken vroeger of later moeten worden gedaan? Daarover kan nadien een overzicht worden gemaakt, aldus De Block. "Voor alle maatregelen hebben we altijd kunnen steunen op wetenschappelijke experts. Ook zij zeggen dat het een nieuw virus is waarover we elke dag hebben bijgeleerd hoe we het best aanpakken", luidde het.