De Backer laat weten het regeerakkoord uit te voeren. "We werken verder aan een coherente visie op de inspectiedienst van de toekomst. Onze sociale inspectiediensten zijn een referentie in Europa onder meer op het vlak van datamining en de bestrijding van de grensoverschrijdende sociale fraude, maar ik wil hen nog performanter maken op het terrein en voorbereiden op de toekomst."

Moderne en efficiënte fraudebestrijding

"Zo zijn er vandaag acht verschillende sociale inspectiediensten die vaak overlappende bevoegdheden hebben. Met een versnippering van controles op het terrein tot gevolg. We willen die overlappingen aanpakken, interne processen uniformiseren, de controles digitaliseren en de inspectiediensten versterken op het terrein. Er komt ook een kenniscentrum sociale fraude. Iedereen erkent de noodzaak tot verandering, maar niemand wil veranderen. Deze hervorming kadert in een visie over moderne, efficiënte fraudebestrijding. Het gaat dus over veel meer dan enkel een nieuwe structuur."

Eindfase

De Backer benadrukt voort te werken aan de hervorming, "in overleg met alle stakeholders, inclusief alle betrokken diensten, vakbonden en arbeidsauditeurs". "Dit overleg loopt al 6 maanden en zit nu in een eindfase."

De staatssecretaris voegt eraan toe dat "in deze oefening de sociale inspectiediensten versterkt worden van 1.200 naar 1.300 sociaal inspecteurs en dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping dus wordt opgedreven".

(Belga)

De Backer laat weten het regeerakkoord uit te voeren. "We werken verder aan een coherente visie op de inspectiedienst van de toekomst. Onze sociale inspectiediensten zijn een referentie in Europa onder meer op het vlak van datamining en de bestrijding van de grensoverschrijdende sociale fraude, maar ik wil hen nog performanter maken op het terrein en voorbereiden op de toekomst."Moderne en efficiënte fraudebestrijding "Zo zijn er vandaag acht verschillende sociale inspectiediensten die vaak overlappende bevoegdheden hebben. Met een versnippering van controles op het terrein tot gevolg. We willen die overlappingen aanpakken, interne processen uniformiseren, de controles digitaliseren en de inspectiediensten versterken op het terrein. Er komt ook een kenniscentrum sociale fraude. Iedereen erkent de noodzaak tot verandering, maar niemand wil veranderen. Deze hervorming kadert in een visie over moderne, efficiënte fraudebestrijding. Het gaat dus over veel meer dan enkel een nieuwe structuur."Eindfase De Backer benadrukt voort te werken aan de hervorming, "in overleg met alle stakeholders, inclusief alle betrokken diensten, vakbonden en arbeidsauditeurs". "Dit overleg loopt al 6 maanden en zit nu in een eindfase." De staatssecretaris voegt eraan toe dat "in deze oefening de sociale inspectiediensten versterkt worden van 1.200 naar 1.300 sociaal inspecteurs en dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping dus wordt opgedreven". (Belga)