Op 8 augustus beslisten de Belgische overheden om voor de eerste keer de alarmfase van het ozon- en hitteplan af te kondigen. Reden voor deze uitzonderlijke maatregel waren de voorspelde temperaturen voor de komende week, die dagelijks rond de 35 graden Celsius of meer schommelden, en de verwachte hoge ozonconcentraties. Deze extreme weersomstandigheden in combinatie met de strikte coronamaatregelen, leidden tot de beslissing om naar de alarmfase over te gaan. Tijdens een nieuwe vergadering vandaag namen de bevoegde overheden opnieuw de te verwachten weersomstandigheden onder de loep. Het KMI voorspelt een aanzienlijke temperatuurdaling en de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) voorziet dat de lagere temperaturen en de eventuele onweersbuien ervoor zullen zorgen dat de Europese informatiedrempel voor ozon in het grootste deel van het land niet meer overschreden wordt. "De extreme weersomstandigheden, die potentieel een hoge impact kunnen hebben op de volksgezondheid, komen daarmee ten einde", klinkt het. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan blijft nog steeds van kracht. De regionale overheden in België blijven daarom adviezen verstrekken aan de burgers, gemeenten, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang, jeugdverenigingen,... "Ook de volgende dagen kunnen de hoge temperaturen nog een invloed hebben op de gezondheid van iedereen en meer specifiek de kwetsbare groepen", waarschuwen de overheden nog. (Belga)

Op 8 augustus beslisten de Belgische overheden om voor de eerste keer de alarmfase van het ozon- en hitteplan af te kondigen. Reden voor deze uitzonderlijke maatregel waren de voorspelde temperaturen voor de komende week, die dagelijks rond de 35 graden Celsius of meer schommelden, en de verwachte hoge ozonconcentraties. Deze extreme weersomstandigheden in combinatie met de strikte coronamaatregelen, leidden tot de beslissing om naar de alarmfase over te gaan. Tijdens een nieuwe vergadering vandaag namen de bevoegde overheden opnieuw de te verwachten weersomstandigheden onder de loep. Het KMI voorspelt een aanzienlijke temperatuurdaling en de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) voorziet dat de lagere temperaturen en de eventuele onweersbuien ervoor zullen zorgen dat de Europese informatiedrempel voor ozon in het grootste deel van het land niet meer overschreden wordt. "De extreme weersomstandigheden, die potentieel een hoge impact kunnen hebben op de volksgezondheid, komen daarmee ten einde", klinkt het. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan blijft nog steeds van kracht. De regionale overheden in België blijven daarom adviezen verstrekken aan de burgers, gemeenten, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang, jeugdverenigingen,... "Ook de volgende dagen kunnen de hoge temperaturen nog een invloed hebben op de gezondheid van iedereen en meer specifiek de kwetsbare groepen", waarschuwen de overheden nog. (Belga)