We hebben het even voor u geturfd. Vorige maand zijn er in de Vlaamse pers 199 artikels verschenen over de lijst van zware beroepen voor ambtenaren, waarover de regering en de vakbonden het maar niet eens raken. Een andere term viel amper 5 keer: tantième. Dat is curieus. De lijst van zware beroepen, moet u weten, is maar een aanvullende compensatie voor de pensioenmaatregel die écht telt, en die de regering-Michel het koste wat het kost wil doorvoeren: de afschaffing van de preferentiële tantièmes (geen paniek, straks meer hierover) voor de berekening van de ambtenarenpensioenen.
...