U schrijft dat sommige regeringspartijen heimwee hebben naar de tijd toen vakbonden en werkgevers geen akkoorden sloten. Wat bedoelt u daarmee?

'Als de sociale partners elkaar vinden om bepaalde regeringsmaatregelen af te zwakken, dan is dat natuurlijk vooral minder aangenaam voor die partijen die net die maatregelen belangrijk vinden. Bovendien zijn het ook net die partijen die kritischer staan tegenover het sociaal overleg als besluitvormingsprocedure.

Regering Michel I , BELGA
Regering Michel I © BELGA

In de federale regering valt de tegenstelling over de inhoud en de procedure samen met een breuklijn tussen CD&V enerzijds en N-VA en Open VLD anderzijds. De activering van bruggepensioneerden is niet alleen een stokpaardje voor Open VLD en N-VA, die partijen zijn veel koelere minnaars van het systeem van het sociaal overleg zoals we dat vandaag kennen. Er waren al eerder spanningen binnen de regering toen Kris Peeters de sociale partners wou tegemoet komen, onder meer rond de stijging van de werkloosheidsuitkeringen. '

Onder meer N-VA-kamerlid Zuhal Demir zei onlangs in Knack dat er al twintig jaar niets meer uit het sociaal overleg gekomen is. Na een moeizame start lijkt het nu wel te lukken. Hoe komt dat?

'Paradoxaal genoeg is het voor N-VA net interessant als er geen akkoorden komen, want dan kan de regering de beslissing naar zich toe trekken én kan men wijzen op de geringe meerwaarde van het sociaal overleg. Maar nu lijkt het dus toch te werken.

In dit dossier is er alleszins een consensus tussen vakbonen en werkgevers dat de activering van oudere werknemers bijna onmogelijk is op de manier waarop de arbeidsmarkt georganiseerd is. Bovendien is een goed sociaal klimaat ook een goede zaak voor de werkgevers. En de toegeving nu, kan later nog ingezet worden voor verdere discussies, onder meer over de lonen.'

Wat zegt de situatie nu over de activeringsplannen die de regering bij haar aantreden heeft aangekondigd?

belga
© belga

'Het toont dat het discours moeilijk valt af te stemmen op de realiteit. Er is een consensus, zeker binnen de regering, dat we langer moeten gaan werken. Maar nu zie je dat vakbonden en werkgevers impliciet toegeven dat er voor een hele categorie oudere werklozen toch geen plaats is op de arbeidsmarkt. Als de regering dit akkoord valideert, stemt ze ook impliciet in met die analyse. En wellicht is dat ook zo.

Maar dan moet men ofwel eens serieuze maatregelen gaan nemen om de arbeidsmarkt zo te hervormen dat er voor oudere werknemers nog wel kansen zijn ofwel moet men toegeven dat het 'langer werken'-discours flauwekul is. In deze context waarin je heel wat zestigers zelfs niet geactiveerd krijgt was het alleszins niet echt slim van de regering om al over werken tot 67 te beginnen want dat heeft heel wat mensen helemaal tegen de borst gestoten.'

De krant De Tijd merkte gisteren op dat N-VA veldslag na veldslag verliest. Hoe komt het dat de partij zo moeilijk kan scoren?

'De partij heeft een aantal grote veranderingen beloofd, maar die komen er lang niet altijd. De politieke besluitvorming is immers complex: er is het sociaal overleg, maar ook de Europese en internationale context, enzovoort. Ze hebben zich recent wel kunnen profileren op het veiligheidsdossier, en uit een dubbele peiling bleek dat de populariteit van de regeringspartijen daar ook door gestegen is. Maar als dat wegebt dan zal de aandacht misschien weer naar de meer sociaal-economische dossiers gaan. De tax shift zal een belangrijke test worden voor de capaciteit van deze regering om echte hervormingen door te voeren die door velen als rechtvaardig en zinvol worden beschouwd.'

U schrijft dat sommige regeringspartijen heimwee hebben naar de tijd toen vakbonden en werkgevers geen akkoorden sloten. Wat bedoelt u daarmee?'Als de sociale partners elkaar vinden om bepaalde regeringsmaatregelen af te zwakken, dan is dat natuurlijk vooral minder aangenaam voor die partijen die net die maatregelen belangrijk vinden. Bovendien zijn het ook net die partijen die kritischer staan tegenover het sociaal overleg als besluitvormingsprocedure. Onder meer N-VA-kamerlid Zuhal Demir zei onlangs in Knack dat er al twintig jaar niets meer uit het sociaal overleg gekomen is. Na een moeizame start lijkt het nu wel te lukken. Hoe komt dat?'Paradoxaal genoeg is het voor N-VA net interessant als er geen akkoorden komen, want dan kan de regering de beslissing naar zich toe trekken én kan men wijzen op de geringe meerwaarde van het sociaal overleg. Maar nu lijkt het dus toch te werken. In dit dossier is er alleszins een consensus tussen vakbonen en werkgevers dat de activering van oudere werknemers bijna onmogelijk is op de manier waarop de arbeidsmarkt georganiseerd is. Bovendien is een goed sociaal klimaat ook een goede zaak voor de werkgevers. En de toegeving nu, kan later nog ingezet worden voor verdere discussies, onder meer over de lonen.'Wat zegt de situatie nu over de activeringsplannen die de regering bij haar aantreden heeft aangekondigd?De krant De Tijd merkte gisteren op dat N-VA veldslag na veldslag verliest. Hoe komt het dat de partij zo moeilijk kan scoren?'De partij heeft een aantal grote veranderingen beloofd, maar die komen er lang niet altijd. De politieke besluitvorming is immers complex: er is het sociaal overleg, maar ook de Europese en internationale context, enzovoort. Ze hebben zich recent wel kunnen profileren op het veiligheidsdossier, en uit een dubbele peiling bleek dat de populariteit van de regeringspartijen daar ook door gestegen is. Maar als dat wegebt dan zal de aandacht misschien weer naar de meer sociaal-economische dossiers gaan. De tax shift zal een belangrijke test worden voor de capaciteit van deze regering om echte hervormingen door te voeren die door velen als rechtvaardig en zinvol worden beschouwd.'