Er bestaan al jaren plannen om de schat aan verkeersgegevens op Vlaams niveau te bundelen in één platform. Door alle informatie over files, wegwerkzaamheden, verkeerslichtengeregelde kruispunten, enz... te verzamelen en aan elkaar te koppelen, kunnen slimme oplossingen uitgewerkt worden om de verkeersveiligheid te verhogen, de doorstroming te verbeteren en de uitstoot te doen dalen. Mobilidata wil 31 innovatieve technologische verkeerstoepassingen realiseren. Een bekend voorbeeld is dat van de lichten aan kruispunten die op groen springen wanneer er een brandweerwagen of ambulance met een dringende opdracht het kruispunt nadert. Maar volgens minister Peeters kan het ook gaan om een groep fietsers die bij slecht weer aan een kruispunt sneller groen licht krijgt. Of bestuurders die bij wegenwerken een signaal krijgen om de snelheid aan te passen. Om de zoektocht naar slimme mobiliteitsoplossingen alle kansen te geven, wordt gewerkt met open data. Op die manier kunnen startende bedrijven of scale-ups ook makkelijker nieuwe toepassingen ontwikkelen. (Belga)

Er bestaan al jaren plannen om de schat aan verkeersgegevens op Vlaams niveau te bundelen in één platform. Door alle informatie over files, wegwerkzaamheden, verkeerslichtengeregelde kruispunten, enz... te verzamelen en aan elkaar te koppelen, kunnen slimme oplossingen uitgewerkt worden om de verkeersveiligheid te verhogen, de doorstroming te verbeteren en de uitstoot te doen dalen. Mobilidata wil 31 innovatieve technologische verkeerstoepassingen realiseren. Een bekend voorbeeld is dat van de lichten aan kruispunten die op groen springen wanneer er een brandweerwagen of ambulance met een dringende opdracht het kruispunt nadert. Maar volgens minister Peeters kan het ook gaan om een groep fietsers die bij slecht weer aan een kruispunt sneller groen licht krijgt. Of bestuurders die bij wegenwerken een signaal krijgen om de snelheid aan te passen. Om de zoektocht naar slimme mobiliteitsoplossingen alle kansen te geven, wordt gewerkt met open data. Op die manier kunnen startende bedrijven of scale-ups ook makkelijker nieuwe toepassingen ontwikkelen. (Belga)