Deze bijdrage is een reactie op dit opiniestuk van erevrederechter Jan Nolf: Gent inde maandenlang GAS-boetes op basis van onbestaande wetgeving. De GAS-ambtenaren van de Stad Gent voelen zich persoonlijk aangesproken en willen in deze reactie hun versie van de feiten geven om een en ander te verduidelijken.

Als sanctionerend ambtenaar van de Stad Gent wensen wij te reageren op het artikel 'Gent inde maandenlang GAS-boetes op basis van onbestaande wetgeving', geschreven door de heer Jan Nolf.

Dit artikel bespreekt op uiterst tendentieuze wijze een vonnis van een Politierechter te Gent dat oordeelde over een beroep tegen een opgelegde administratieve geldboete voor wildplassen. Niet alleen maakt de auteur op basis van 1 enkele uitspraak ongefundeerde conclusies ('duizenden illegale uitgeschreven GAS-boetes'), daarnaast acht hij het nodig zich uiterst laatdunkend uit te laten over sanctionerend ambtenaren. Aangezien deze beslissing door ons werd genomen, voelen wij ons persoonlijk publiekelijk aangevallen. Dit echter volledig onterecht.

Een correcte weergave van de feiten is hierbij nodig.

In deze zaak werd, op basis van een vaststelling wildplassen, de voorgeschreven administratieve procedure opgestart met een eerste aangetekende brief, waarbij aan de overtreder kennis werd gegeven van het proces-verbaal. In deze brief wordt ook vermeld dat verweer kan ingediend worden. In deze brief werd verwezen naar de wet van 24 juni 2013. De overtreder heeft een schriftelijk verweer ingediend over de gepleegde feiten. Dit werd niet aanvaard.

'Dat GAS-boetes een groot feest zouden zijn voor de gemeentekas, is onjuist'

Zoals de wet voorschrijft, werd een tweede aangetekende brief aan de overtreder verstuurd met weerlegging van het verweer en de beslissing tot het opleggen van de administratieve geldboete. Zowel in hoofding van deze brief, in verdere uiteenzetting én in de beslissing tot oplegging van de boete wordt verwezen naar de wet van 24 juni 2013. Dit alles dus correct. Enkel bij de weergave van de historiek van het dossier werd een materiële vergissing gemaakt: "Op ... werd u een aangetekende brief gestuurd waarin werd meegedeeld dat de administratieve procedure, overeenkomstig artikel 119bis §9 van de Nieuwe Gemeentewet, werd opgestart....". Dit is de enige verwijzing naar inmiddels opgeheven wetgeving en is overduidelijk een materiële vergissing, aangezien dit helemaal niet in de eerste brief stond waarmee de procedure werd opgestart. Deze verkeerde vermelding werd blijkbaar door een onbekende oorzaak door de software gegenereerd en was trouwens niet in alle brieven uit deze periode terug te vinden.

Deze foute vermelding tast in geen geval de wettigheid van de opgelegde boetes aan. Het gaat hier trouwens ook niet over "vele duizenden" boetes.

Dat betrokken auteur zich persoonlijke de kruistocht tegen het GAS-instrument als hobby heeft eigen gemaakt, is zijn goed recht. Zoals het ook zijn recht is het systeem kritisch in vraag te stellen.

Ook wij als sanctionerend ambtenaar hebben bedenkingen bij de regelgeving.

Hier is echter nood aan constructieve kritiek, zeker wanneer die uitgaat van een gewezen magistraat wiens inbreng een meerwaarde kan bieden.

Overlast

Betrokken auteur kiest echter voor de weg van ongefundeerde kritiek, zonder kennis van een dossier, en mikt overduidelijk op sensatie. Vermoed kan worden dat hij terug wil naar een pre-GAS tijdperk waarbij overlastfenomenen die voor de burger als zeer storend worden ervaren (geluidsoverlast, nachtlawaai, wildplassen, sluikstorten,...) onbestraft blijven.

Ook het feit dat GAS een groot feest zou zijn voor de gemeentekas is onjuist. De procedure voor het opleggen van een boete kost gemiddeld het dubbele van de boete zelf.

De sanctionerend ambtenaar oefent zijn/haar taak uit binnen het kader, gesteld door de wetgever, die ervoor gekozen heeft de bestraffing van bepaalde overtredingen over te hevelen naar het lokaal niveau. De tendens hier is trouwens dat meer en meer inbreuken beteugeld worden door GAS-boetes.

Men kan hierover inderdaad bedenkingen hebben. Maar 'don't shoot the pianist'.

Carlo Boelaert en Rebecca Boi (Sanctionerend ambtenaren Stad Gent)

Als sanctionerend ambtenaar van de Stad Gent wensen wij te reageren op het artikel 'Gent inde maandenlang GAS-boetes op basis van onbestaande wetgeving', geschreven door de heer Jan Nolf.Dit artikel bespreekt op uiterst tendentieuze wijze een vonnis van een Politierechter te Gent dat oordeelde over een beroep tegen een opgelegde administratieve geldboete voor wildplassen. Niet alleen maakt de auteur op basis van 1 enkele uitspraak ongefundeerde conclusies ('duizenden illegale uitgeschreven GAS-boetes'), daarnaast acht hij het nodig zich uiterst laatdunkend uit te laten over sanctionerend ambtenaren. Aangezien deze beslissing door ons werd genomen, voelen wij ons persoonlijk publiekelijk aangevallen. Dit echter volledig onterecht.Een correcte weergave van de feiten is hierbij nodig.In deze zaak werd, op basis van een vaststelling wildplassen, de voorgeschreven administratieve procedure opgestart met een eerste aangetekende brief, waarbij aan de overtreder kennis werd gegeven van het proces-verbaal. In deze brief wordt ook vermeld dat verweer kan ingediend worden. In deze brief werd verwezen naar de wet van 24 juni 2013. De overtreder heeft een schriftelijk verweer ingediend over de gepleegde feiten. Dit werd niet aanvaard.Zoals de wet voorschrijft, werd een tweede aangetekende brief aan de overtreder verstuurd met weerlegging van het verweer en de beslissing tot het opleggen van de administratieve geldboete. Zowel in hoofding van deze brief, in verdere uiteenzetting én in de beslissing tot oplegging van de boete wordt verwezen naar de wet van 24 juni 2013. Dit alles dus correct. Enkel bij de weergave van de historiek van het dossier werd een materiële vergissing gemaakt: "Op ... werd u een aangetekende brief gestuurd waarin werd meegedeeld dat de administratieve procedure, overeenkomstig artikel 119bis §9 van de Nieuwe Gemeentewet, werd opgestart....". Dit is de enige verwijzing naar inmiddels opgeheven wetgeving en is overduidelijk een materiële vergissing, aangezien dit helemaal niet in de eerste brief stond waarmee de procedure werd opgestart. Deze verkeerde vermelding werd blijkbaar door een onbekende oorzaak door de software gegenereerd en was trouwens niet in alle brieven uit deze periode terug te vinden. Deze foute vermelding tast in geen geval de wettigheid van de opgelegde boetes aan. Het gaat hier trouwens ook niet over "vele duizenden" boetes.Dat betrokken auteur zich persoonlijke de kruistocht tegen het GAS-instrument als hobby heeft eigen gemaakt, is zijn goed recht. Zoals het ook zijn recht is het systeem kritisch in vraag te stellen.Ook wij als sanctionerend ambtenaar hebben bedenkingen bij de regelgeving.Hier is echter nood aan constructieve kritiek, zeker wanneer die uitgaat van een gewezen magistraat wiens inbreng een meerwaarde kan bieden.Betrokken auteur kiest echter voor de weg van ongefundeerde kritiek, zonder kennis van een dossier, en mikt overduidelijk op sensatie. Vermoed kan worden dat hij terug wil naar een pre-GAS tijdperk waarbij overlastfenomenen die voor de burger als zeer storend worden ervaren (geluidsoverlast, nachtlawaai, wildplassen, sluikstorten,...) onbestraft blijven.Ook het feit dat GAS een groot feest zou zijn voor de gemeentekas is onjuist. De procedure voor het opleggen van een boete kost gemiddeld het dubbele van de boete zelf.De sanctionerend ambtenaar oefent zijn/haar taak uit binnen het kader, gesteld door de wetgever, die ervoor gekozen heeft de bestraffing van bepaalde overtredingen over te hevelen naar het lokaal niveau. De tendens hier is trouwens dat meer en meer inbreuken beteugeld worden door GAS-boetes. Men kan hierover inderdaad bedenkingen hebben. Maar 'don't shoot the pianist'.Carlo Boelaert en Rebecca Boi (Sanctionerend ambtenaren Stad Gent)