"We hebben vier keer zoveel handtekeningen als wettelijk nodig en koppelen daar ook vier boodschappen aan", verduidelijkte Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum. "Ten eerste is het duidelijk dat de Gentenaar wil dat de stad haar diversiteit toont", verklaarde ze. "Daarnaast is godsdienstvrijheid een fundament van de mensenrechten met gelijke kansen om te zijn wie je bent. Ten derde is een verbod een vorm van discriminatie die een positieve kijk op diversiteit uitsluit. Tot slot willen alle Gentenaars dat ze als volwaardige burgers erkend worden, los van het feit of ze al dan niet levensbeschouwelijke tekens dragen." Termont verklaarde dat hij de wettelijke procedure zal volgen en dat, als aan alle voorwaarden voldaan wordt, het punt op de agenda van de gemeenteraad van 27 mei komt. De initiatiefnemers zullen een kwartier het woord krijgen, gevolgd door alle fracties, waarna de stemming volgt. Termont herhaalde dat de raadsleden zelf hun stemgedrag bepalen omdat het om een ethische kwestie gaat. "Los van het debat, is het initiatief op zijn minst waardevol voor de democratie", gaf hij nog mee. Verwacht wordt dat sp.a en Groen, die een absolute meerderheid bezitten in de gemeenteraad, het verbod zullen wegstemmen. (Belga)

"We hebben vier keer zoveel handtekeningen als wettelijk nodig en koppelen daar ook vier boodschappen aan", verduidelijkte Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum. "Ten eerste is het duidelijk dat de Gentenaar wil dat de stad haar diversiteit toont", verklaarde ze. "Daarnaast is godsdienstvrijheid een fundament van de mensenrechten met gelijke kansen om te zijn wie je bent. Ten derde is een verbod een vorm van discriminatie die een positieve kijk op diversiteit uitsluit. Tot slot willen alle Gentenaars dat ze als volwaardige burgers erkend worden, los van het feit of ze al dan niet levensbeschouwelijke tekens dragen." Termont verklaarde dat hij de wettelijke procedure zal volgen en dat, als aan alle voorwaarden voldaan wordt, het punt op de agenda van de gemeenteraad van 27 mei komt. De initiatiefnemers zullen een kwartier het woord krijgen, gevolgd door alle fracties, waarna de stemming volgt. Termont herhaalde dat de raadsleden zelf hun stemgedrag bepalen omdat het om een ethische kwestie gaat. "Los van het debat, is het initiatief op zijn minst waardevol voor de democratie", gaf hij nog mee. Verwacht wordt dat sp.a en Groen, die een absolute meerderheid bezitten in de gemeenteraad, het verbod zullen wegstemmen. (Belga)