De Lijn moest vorig jaar 60 miljoen besparen, wat leidde tot een kleiner aanbod, aldus de kranten. Bovendien rijden de trams en bussen minder stipt en zitten ze vaker overvol. Het gevolg is dan ook dat het aantal reizigers daalt en de tevredenheid van de reizigers achteruitgaat, wat blijkt uit de tweejaarlijkse tevredenheidsenquête van De Lijn. De Lijn wijst er in een persbericht op dat de kranten zich baseerden op een voorlopige versie van de evaluatie van de beheersovereenkomst tussen De Lijn en de Vlaamse regering, die nog niet bij Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits is beland. De vervoermaatschappij spreekt bovendien formeel tegen dat de daling van de reizigersaantallen uitsluitend het gevolg is van de maatregelen in het aanbod. Zo zijn de gebruiksregels van het DINA-abonnement, een gratis abonnement voor mensen die hun nummerplaat van hun auto binnenbrengen, veranderd en neemt de VDAB minder VDAB-Jobpassen af. De Lijn benadrukt nog dat ze bij de besparingen geprobeerd heeft zo veel mogelijk reizigers te ontzien en vooral ritten met een lage bezetting uit het aanbod heeft gehaald. De lagere algemene tevredenheidscijfers zijn vooral het gevolg van de ongerustheid over de aanbodsmaatregelen, besluit De Lijn. "Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat de tevredenheid over de diverse deelaspecten van de dienstverlening stabiel blijft. Bovendien zijn de stiptheidscijfers het laatste jaar stabiel gebleven, al blijft slechte doorstroming wel een probleem." (JDH)

De Lijn moest vorig jaar 60 miljoen besparen, wat leidde tot een kleiner aanbod, aldus de kranten. Bovendien rijden de trams en bussen minder stipt en zitten ze vaker overvol. Het gevolg is dan ook dat het aantal reizigers daalt en de tevredenheid van de reizigers achteruitgaat, wat blijkt uit de tweejaarlijkse tevredenheidsenquête van De Lijn. De Lijn wijst er in een persbericht op dat de kranten zich baseerden op een voorlopige versie van de evaluatie van de beheersovereenkomst tussen De Lijn en de Vlaamse regering, die nog niet bij Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits is beland. De vervoermaatschappij spreekt bovendien formeel tegen dat de daling van de reizigersaantallen uitsluitend het gevolg is van de maatregelen in het aanbod. Zo zijn de gebruiksregels van het DINA-abonnement, een gratis abonnement voor mensen die hun nummerplaat van hun auto binnenbrengen, veranderd en neemt de VDAB minder VDAB-Jobpassen af. De Lijn benadrukt nog dat ze bij de besparingen geprobeerd heeft zo veel mogelijk reizigers te ontzien en vooral ritten met een lage bezetting uit het aanbod heeft gehaald. De lagere algemene tevredenheidscijfers zijn vooral het gevolg van de ongerustheid over de aanbodsmaatregelen, besluit De Lijn. "Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat de tevredenheid over de diverse deelaspecten van de dienstverlening stabiel blijft. Bovendien zijn de stiptheidscijfers het laatste jaar stabiel gebleven, al blijft slechte doorstroming wel een probleem." (JDH)