De peiling wiskunde werd in mei 2016 afgenomen bij 5.421 leerlingen uit 190 scholen verspreid over heel Vlaanderen. De peiling ging na of de leerlingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs de eindtermen - de minimumdoelen die leerlingen moeten bereiken - voor dit leergebied beheersen. Na voorgaande peilingen in 2002 en 2009 was het de derde maal dat de eindtermen wiskunde in het basisonderwijs werden gepeild. Uit de resultaten blijkt dat de wiskundekennis op verschillende vlakken achteruit gaat. Zo dalen bijvoorbeeld de resultaten van bijna alle toetsen rond getallen en bewerkingen. Nog een andere vaststelling: kwetsbare jongeren (lagere socio-economische status, thuistaal niet Nederlands) blijven het moeilijker hebben om de eindtermen te behalen. De prestaties hangen voor bijna alle toetsen samen met het zogeheten 'cultureel kapitaal' van het gezin. Leerlingen die thuis veel boeken hebben (meer dan 100) presteren beter. Meisjes behalen over vrijwel de hele lijn minder vaak de eindtermen dan jongens. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de mindere resultaten verder laten onderzoeken. Minister Crevits: "De dalende trend in de resultaten mogen we niet negeren. Dit vraagt om verder onderzoek." Bedoeling is dat er tegen het najaar concrete aanbevelingen op tafel liggen om de wiskundekennis in het basis- en secundair onderwijs te verbeteren. Er komt ook onderzoek naar de oorzaak van de daling. Gaan scholen anders om met de eindtermen wiskunde? Hoe bereidt de leraar zich voor op het geven van een wiskundeles? Worden leerkrachten in de initiële opleiding voldoende voorbereid op het geven van wiskunde en krijgen ze voldoende mogelijkheden tot verdere professionalisering? (Belga)

De peiling wiskunde werd in mei 2016 afgenomen bij 5.421 leerlingen uit 190 scholen verspreid over heel Vlaanderen. De peiling ging na of de leerlingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs de eindtermen - de minimumdoelen die leerlingen moeten bereiken - voor dit leergebied beheersen. Na voorgaande peilingen in 2002 en 2009 was het de derde maal dat de eindtermen wiskunde in het basisonderwijs werden gepeild. Uit de resultaten blijkt dat de wiskundekennis op verschillende vlakken achteruit gaat. Zo dalen bijvoorbeeld de resultaten van bijna alle toetsen rond getallen en bewerkingen. Nog een andere vaststelling: kwetsbare jongeren (lagere socio-economische status, thuistaal niet Nederlands) blijven het moeilijker hebben om de eindtermen te behalen. De prestaties hangen voor bijna alle toetsen samen met het zogeheten 'cultureel kapitaal' van het gezin. Leerlingen die thuis veel boeken hebben (meer dan 100) presteren beter. Meisjes behalen over vrijwel de hele lijn minder vaak de eindtermen dan jongens. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de mindere resultaten verder laten onderzoeken. Minister Crevits: "De dalende trend in de resultaten mogen we niet negeren. Dit vraagt om verder onderzoek." Bedoeling is dat er tegen het najaar concrete aanbevelingen op tafel liggen om de wiskundekennis in het basis- en secundair onderwijs te verbeteren. Er komt ook onderzoek naar de oorzaak van de daling. Gaan scholen anders om met de eindtermen wiskunde? Hoe bereidt de leraar zich voor op het geven van een wiskundeles? Worden leerkrachten in de initiële opleiding voldoende voorbereid op het geven van wiskunde en krijgen ze voldoende mogelijkheden tot verdere professionalisering? (Belga)