Eind maart werd de hashtag #DailyRacism gelanceerd. Daarop werden getuigenissen verzameld van racisme verzameld.

'Ik heb de hashtag gelanceerd omdat nergens in Europa racisme een groter probleem groter is dan in België. Dit zien we in de cijfers over racisme in het onderwijs en op arbeidsmarkt', vertelde Bleri Lleshi toen aan Knack.be.

De initiatiefnemers hebben de afgelopen maanden honderden mensen bevraagd naar hun aanbevelingen/tips om racisme en discriminatie aan te pakken.

Bleri Lleshi, Jelle Vermeersch
Bleri Lleshi © Jelle Vermeersch

'Dit zijn duidelijke en concrete maatregelen die genomen moeten worden genomen om racisme en discriminatie te bestrijden', legt Lleshi uit. 'De politiek en wij als samenleving hebben dit thema veel te lang genegeerd en weinig of geen stappen vooruit gezet.'

Een belangrijke taak is weggelegd voor het onderwijs. 'Dat blijkt uit de getuigenissen. Het gaat dan over alledaags racisme dat moeilijk bespreekbaar is.'

Het platform pleit onder meer voor een hervorming van de lerarenopleiding en een persoon die kan willekeur tijdens klassenraden kan tegengaan.

Momenteel werkt #DailyRacism aan een boek waarin zoveel mogelijk getuigenissen van racisme en discriminatie verzameld zullen worden, maar ook de tientallen aanbevelingen en tips door de burgers om racisme te bestrijden.

De 10 aanbevelingen van #DailyRacism

1. Er is dringend nood aan tijdelijke quota gezien de ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in verschillende domeinen zoals politiek, ambtenarij, media,... De verschillende overheden en staatsstructuren scoren ook slecht. De media is nog steeds een overwegend blank bastion. Streefcijfers en goodwill van de werkgevers hebben onvoldoende positieve resultaten opgeleverd. Daarom zijn quota nodig op verschillende domeinen en niveaus. Bijvoorbeeld wat media betreft: quota's voor makers, gastsprekers en ook op niveau van eindredacties en bestuur (en niet enkel voor thema's die met discriminatie of racisme te maken hebben).

2. Maak werk van praktijktests die proactief en systematisch zijn, en wel in alle sectoren en instituties. Praktijktesten moeten rechtsgeldig zijn en als juridisch bewijsstuk kunnen ingezet worden bij een klacht.

3. Er moet werk gemaakt worden van een degelijke sociale inspectie voor racisme, zoals sociale inspectie voor bijvoorbeeld voedselcontrole. Verder moet de racismeprocedure bij klachten aangepast worden om slachtoffers beter te beschermen.

4. De anti-discriminatiewetgeving moet strenger en duidelijker zijn, en werkelijk worden toegepast. Verder moet ingezet worden op bewustmaking omtrent strafbaarheid en consequenties van discriminatoir gedrag.

5. De geschiedenis van racisme en kolonisatie moet bespreekbaar worden gemaakt binnen het onderwijs. Dit moet deel uitmaken van de leerplannen en niet louter worden overgelaten aan de vrijwillige keuze van leerkrachten.

6. De lerarenopleiding dient herzien te worden. Er is weinig aandacht voor het thema diversiteit en de studenten worden onvoldoende voorbereid om les te geven in een diverse samenleving. Leerkrachten zijn vaak weinig bewust over institutioneel racisme en moeten dus dringend ondersteund worden, gezien het hoge aantal getuigenissen over racisme binnen het onderwijs.

7. Rekening houdend met de structurele ongelijkheid en het watervalsysteem binnen het Belgisch onderwijssysteem en de gevolgen hiervan voor leerlingen met een migratieachtergrond vragen we dat er een onafhankelijk aangesteld persoon deelneemt aan de klassenraden zodat willekeur tegengegaan wordt. Die onafhankelijke persoon neemt ook notities tijdens de klassenraden, zodat deze indien nodig betwist kunnen worden. Dit achten we belangrijk om ook een switch bij de leerkrachten zelf te zien op langere termijn. Dit is mogelijk indien leerkrachten bewust worden van de bestaande uitsluitingsmechanismen binnen het onderwijs.

8. Een laagdrempelig meldpunt (een 0800-nummer) oprichten specifiek voor racisme en discriminatie waar (vooral jonge) slachtoffers terecht komen niet alleen om een klacht in te dienen, maar ook om advies te vragen in geval van racisme of discriminatie. Het is belangrijk om een instantie te hebben die laagdrempelig is en de klachten over racisme en discriminatie au serieux neemt. Er is ook nood aan nationale registratie van alle gevallen van racisme en discriminatie per stad, zodat deze in kaart kunnen worden gebracht voor toekomstige acties.

9. Een brede ondersteunde website met tips en tricks die slachtoffers van discriminatie helpt om zich te wapenen en om om te gaan met racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld over hoe omgaan met racistische aanvallen.

10. Een dekolonisatie- en anti-racisme-instantie om de wortels van het koloniaal gedachtengoed te traceren en uit domeinen zoals onderwijs eruit te halen.

Eind maart werd de hashtag #DailyRacism gelanceerd. Daarop werden getuigenissen verzameld van racisme verzameld.'Ik heb de hashtag gelanceerd omdat nergens in Europa racisme een groter probleem groter is dan in België. Dit zien we in de cijfers over racisme in het onderwijs en op arbeidsmarkt', vertelde Bleri Lleshi toen aan Knack.be.De initiatiefnemers hebben de afgelopen maanden honderden mensen bevraagd naar hun aanbevelingen/tips om racisme en discriminatie aan te pakken.'Dit zijn duidelijke en concrete maatregelen die genomen moeten worden genomen om racisme en discriminatie te bestrijden', legt Lleshi uit. 'De politiek en wij als samenleving hebben dit thema veel te lang genegeerd en weinig of geen stappen vooruit gezet.'Een belangrijke taak is weggelegd voor het onderwijs. 'Dat blijkt uit de getuigenissen. Het gaat dan over alledaags racisme dat moeilijk bespreekbaar is.'Het platform pleit onder meer voor een hervorming van de lerarenopleiding en een persoon die kan willekeur tijdens klassenraden kan tegengaan.Momenteel werkt #DailyRacism aan een boek waarin zoveel mogelijk getuigenissen van racisme en discriminatie verzameld zullen worden, maar ook de tientallen aanbevelingen en tips door de burgers om racisme te bestrijden. 1. Er is dringend nood aan tijdelijke quota gezien de ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in verschillende domeinen zoals politiek, ambtenarij, media,... De verschillende overheden en staatsstructuren scoren ook slecht. De media is nog steeds een overwegend blank bastion. Streefcijfers en goodwill van de werkgevers hebben onvoldoende positieve resultaten opgeleverd. Daarom zijn quota nodig op verschillende domeinen en niveaus. Bijvoorbeeld wat media betreft: quota's voor makers, gastsprekers en ook op niveau van eindredacties en bestuur (en niet enkel voor thema's die met discriminatie of racisme te maken hebben).2. Maak werk van praktijktests die proactief en systematisch zijn, en wel in alle sectoren en instituties. Praktijktesten moeten rechtsgeldig zijn en als juridisch bewijsstuk kunnen ingezet worden bij een klacht.3. Er moet werk gemaakt worden van een degelijke sociale inspectie voor racisme, zoals sociale inspectie voor bijvoorbeeld voedselcontrole. Verder moet de racismeprocedure bij klachten aangepast worden om slachtoffers beter te beschermen.4. De anti-discriminatiewetgeving moet strenger en duidelijker zijn, en werkelijk worden toegepast. Verder moet ingezet worden op bewustmaking omtrent strafbaarheid en consequenties van discriminatoir gedrag.5. De geschiedenis van racisme en kolonisatie moet bespreekbaar worden gemaakt binnen het onderwijs. Dit moet deel uitmaken van de leerplannen en niet louter worden overgelaten aan de vrijwillige keuze van leerkrachten.6. De lerarenopleiding dient herzien te worden. Er is weinig aandacht voor het thema diversiteit en de studenten worden onvoldoende voorbereid om les te geven in een diverse samenleving. Leerkrachten zijn vaak weinig bewust over institutioneel racisme en moeten dus dringend ondersteund worden, gezien het hoge aantal getuigenissen over racisme binnen het onderwijs.7. Rekening houdend met de structurele ongelijkheid en het watervalsysteem binnen het Belgisch onderwijssysteem en de gevolgen hiervan voor leerlingen met een migratieachtergrond vragen we dat er een onafhankelijk aangesteld persoon deelneemt aan de klassenraden zodat willekeur tegengegaan wordt. Die onafhankelijke persoon neemt ook notities tijdens de klassenraden, zodat deze indien nodig betwist kunnen worden. Dit achten we belangrijk om ook een switch bij de leerkrachten zelf te zien op langere termijn. Dit is mogelijk indien leerkrachten bewust worden van de bestaande uitsluitingsmechanismen binnen het onderwijs.8. Een laagdrempelig meldpunt (een 0800-nummer) oprichten specifiek voor racisme en discriminatie waar (vooral jonge) slachtoffers terecht komen niet alleen om een klacht in te dienen, maar ook om advies te vragen in geval van racisme of discriminatie. Het is belangrijk om een instantie te hebben die laagdrempelig is en de klachten over racisme en discriminatie au serieux neemt. Er is ook nood aan nationale registratie van alle gevallen van racisme en discriminatie per stad, zodat deze in kaart kunnen worden gebracht voor toekomstige acties.9. Een brede ondersteunde website met tips en tricks die slachtoffers van discriminatie helpt om zich te wapenen en om om te gaan met racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld over hoe omgaan met racistische aanvallen.10. Een dekolonisatie- en anti-racisme-instantie om de wortels van het koloniaal gedachtengoed te traceren en uit domeinen zoals onderwijs eruit te halen.