Tijdens het eerste semester van 2011 werden 9.277 pv's opgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 51 pv's per dag. De voorgaande jaren lag het gemiddelde iets lager. In 2008 en 2009 was sprake van 46 pv's per dag, terwijl in 2010 dagelijks 47 'dronken mensen' werden betrapt. De verdeling over de drie gewesten loopt min of meer volgens het aantal inwoners. De Vlamingen nemen ruim 60 procent van de openbare dronkenschappen voor hun rekening. (OSN)

Tijdens het eerste semester van 2011 werden 9.277 pv's opgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 51 pv's per dag. De voorgaande jaren lag het gemiddelde iets lager. In 2008 en 2009 was sprake van 46 pv's per dag, terwijl in 2010 dagelijks 47 'dronken mensen' werden betrapt. De verdeling over de drie gewesten loopt min of meer volgens het aantal inwoners. De Vlamingen nemen ruim 60 procent van de openbare dronkenschappen voor hun rekening. (OSN)