De boeken worden achteraf overhandigd aan de bevoegde Vlaamse en federale ministers. In de Brusselse Nieuwstraat gaan die dag centrale activiteiten door. Traditioneel organiseert het platform "Dag Zonder Krediet" op de laatste zaterdag van november acties in hoofdzaak bedoeld om het brede publiek te sensibiliseren voor de gevaren van 'gemakkelijk' krediet. Het platform "Dag Zonder Krediet- een leven zonder schulden" groepeert 21 nationale organisaties. Die sensibiliseren het brede publiek voor de gevaren van krediet. Het platform wil ook aanbevelingen formuleren om overmatige schuldenlast te voorkomen en te bestrijden. Vertegenwoordigers van het Platform hebben in september in de Senaat gepleit voor een verbetering van de procedure collectieve schuldenregeling. Dit jaar werden ook acties gevoerd om de hoge verbrekings- en schadevergoedingen van de telecomsector aan banden te leggen. Meer informatie op www.dagzonderkrediet.be (JDH)

De boeken worden achteraf overhandigd aan de bevoegde Vlaamse en federale ministers. In de Brusselse Nieuwstraat gaan die dag centrale activiteiten door. Traditioneel organiseert het platform "Dag Zonder Krediet" op de laatste zaterdag van november acties in hoofdzaak bedoeld om het brede publiek te sensibiliseren voor de gevaren van 'gemakkelijk' krediet. Het platform "Dag Zonder Krediet- een leven zonder schulden" groepeert 21 nationale organisaties. Die sensibiliseren het brede publiek voor de gevaren van krediet. Het platform wil ook aanbevelingen formuleren om overmatige schuldenlast te voorkomen en te bestrijden. Vertegenwoordigers van het Platform hebben in september in de Senaat gepleit voor een verbetering van de procedure collectieve schuldenregeling. Dit jaar werden ook acties gevoerd om de hoge verbrekings- en schadevergoedingen van de telecomsector aan banden te leggen. Meer informatie op www.dagzonderkrediet.be (JDH)