Gedurende de hele maand december voert de FOD Economie een mediacampagne om de ruim 1.500 erkende ambachtslieden te promoten en mensen aan te moedigen om hun eindejaarsaankopen bij hen te doen. "Gezien de gezondheidssituatie en de meest recente besluiten van het Overlegcomité, is dat in eerste instantie alleen mogelijk met bestellingen op afstand, afhalingen, en leveringen aan huis", zegt de federale overheidsdienst. "Het is daarom belangrijk in de huidige context, maar ook voor de toekomst, dat ambachtslieden hun activiteiten online ontwikkelen." De campagne komt er met de steun van minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR). "De coronacrisis heeft zowel de noodzaak aangetoond van een terugkeer naar de lokale productie als de wens van de consument om over nuttige, kwalitatief hoogstaande producten te beschikken", zegt hij. "Ze heeft ook aanzienlijke schade toegebracht aan onze handelaars in het algemeen en onze ambachtslieden in het bijzonder. Het is bijgevolg meer dan ooit belangrijk om hen te steunen. Ik nodig daarom iedereen uit om de tijd te nemen om de websites van onze ambachtslieden te ontdekken en hen te ondersteunen door eindejaarsaankopen bij hen te doen, voor zover mogelijk online of op bestelling." (Belga)

Gedurende de hele maand december voert de FOD Economie een mediacampagne om de ruim 1.500 erkende ambachtslieden te promoten en mensen aan te moedigen om hun eindejaarsaankopen bij hen te doen. "Gezien de gezondheidssituatie en de meest recente besluiten van het Overlegcomité, is dat in eerste instantie alleen mogelijk met bestellingen op afstand, afhalingen, en leveringen aan huis", zegt de federale overheidsdienst. "Het is daarom belangrijk in de huidige context, maar ook voor de toekomst, dat ambachtslieden hun activiteiten online ontwikkelen." De campagne komt er met de steun van minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR). "De coronacrisis heeft zowel de noodzaak aangetoond van een terugkeer naar de lokale productie als de wens van de consument om over nuttige, kwalitatief hoogstaande producten te beschikken", zegt hij. "Ze heeft ook aanzienlijke schade toegebracht aan onze handelaars in het algemeen en onze ambachtslieden in het bijzonder. Het is bijgevolg meer dan ooit belangrijk om hen te steunen. Ik nodig daarom iedereen uit om de tijd te nemen om de websites van onze ambachtslieden te ontdekken en hen te ondersteunen door eindejaarsaankopen bij hen te doen, voor zover mogelijk online of op bestelling." (Belga)