Tijdens de eerste drie maanden van het jaar is het gemiddeld aantal mensen dat voor een leefloon aanklopt bij de OCMW's met zeven procent gestegen. Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is het leefloon veel te laag.

In het eerste kwartaal van het jaar werden 24.860 gezinnen geteld die een beroep moeten doen op een leefloon voor basisbehoeften als energie, huur en medische kosten, aldus de VVSG, die de gegevens bekendmaakt naar aanleiding van de internationale dag tegen armoede op zaterdag 16 oktober.

Ook andere cijfers tonen aan dat de armoede in Vlaanderen toeneemt. Zo dreigden in 2009 12.108 gezinnen uit hun huis gezet te worden. Dat is een stijging met meer dan 12 procent in vergelijking met 2008.

'Leefloon moet omhoog'

Voorts kregen eind september 80.760 gezinnen elektriciteit en/of gas van de netbeheerder. Vaak gaat het om mensen die
wegens betalingsproblemen niet meer bevoorraad worden door de energieleveranciers.

De VVSG wijst erop dat het leefloon nog altijd onder het bedrag van de Europese Armoedegrens (EAG) ligt. Voor een alleenstaande gaat het om 899 euro, terwijl het leefloon nu 740 euro per maand bedraagt.

Tijdens de eerste drie maanden van het jaar is het gemiddeld aantal mensen dat voor een leefloon aanklopt bij de OCMW's met zeven procent gestegen. Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is het leefloon veel te laag.In het eerste kwartaal van het jaar werden 24.860 gezinnen geteld die een beroep moeten doen op een leefloon voor basisbehoeften als energie, huur en medische kosten, aldus de VVSG, die de gegevens bekendmaakt naar aanleiding van de internationale dag tegen armoede op zaterdag 16 oktober. Ook andere cijfers tonen aan dat de armoede in Vlaanderen toeneemt. Zo dreigden in 2009 12.108 gezinnen uit hun huis gezet te worden. Dat is een stijging met meer dan 12 procent in vergelijking met 2008.'Leefloon moet omhoog'Voorts kregen eind september 80.760 gezinnen elektriciteit en/of gas van de netbeheerder. Vaak gaat het om mensen die wegens betalingsproblemen niet meer bevoorraad worden door de energieleveranciers.De VVSG wijst erop dat het leefloon nog altijd onder het bedrag van de Europese Armoedegrens (EAG) ligt. Voor een alleenstaande gaat het om 899 euro, terwijl het leefloon nu 740 euro per maand bedraagt.